8 juni, 2019

Fåglar sen sist, RRKs preliminära månadsrapporter

Dalarna MAJ 2019.

Nu är rapporten för MAJ månad klar.

Sammanställningen är endast ett urval av ca 3 300 anmärkningsvärda observationer som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under MAJ månad. Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av RK eller RRK ännu och kan innehålla fel. Naturligtvis redovisas inte dolda rapporter.

 

Tack för dina rapporter

Rapportera via Artportalen, då kommer dina rapporter direkt till Regionala Rapportkommittén,  RRK Dalarna. 

 

 

Läs ALLA RRKs
rapporter på hemsidan

RRKs rapporter, båda de preliminära månadsrapporterna och den årliga Fågelrapporten,  finns på hemsidan. 

 

Vill du läsa rapporterna, ladda hem dem eller skriva ut dem finns de på hemsidan som egna rapport i pdf-format.

 

Du hittar dem här.

 

VIKTIGT

Ange ALLTID häckningskriterie.

 

Observera att när när du anger något häckningskriterie för fynd av känsliga arter blir de dolda för allmänheten i Artportalen. Det viktigaste är att rapporterna kommer in, vilket kan hindra t.ex. en skogsavverkning i ett känsligt område.

 

Skriv ett så högt häckningskriterium som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Ange även lokal så noga som möjligt! Att bara ange häckning av en känslig art med kommunen som lokal, skyddar dem inte från en skogsavverkning! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

Fåglar sen sist - MAJ 2019

 Maj månad började rätt kylig med snöfall även i söder. Först i mitten av månaden kunde man ana att sommaren var på gång, men månaden avslutades med rätt beskedliga temperaturer. Totalt sett blev maj tämligen rik på nederbörd (och bird!). Det blev en rejäl skörd av anmärkningsvärda observationer. Om någon undrar, så har jag inte fått fnatt, utan bara försökt att följa den nya systematiska ordningen…

 

En prutgås sträckte förbi vid Lindänget i Orsa den 23.5 och åtta rastande fjällgäss upptäcktes vid Limsjön, Leksand, den 12.5. Mindre sångsvan var stationär vid Trutjärn, Torsång, Borlänge, hela månaden. En gravand rastade vid Flogen, Gagnef, den 10.5 där även en hane [mandarinand] sågs i början av månaden.

 

Svärta noterades på flera lokaler och de största ansamlingarna var 15 ex. vid Lindänget, Orsa, den 6.5 och 20 ex. den 17.5 vid Niställningen, Malungsfors, Malung-Sälen. Även sjöorre observerades på många lokaler där ett större ”nedfall” inträffade den 12.5. Då sågs bl.a. 75 ex. vid Väsman, Ludvika, 150 ex. vid Båthamnen, Rättvik, och 170 ex. vid Lindänget Orsa. På sistnämnda lokal fanns även 105 ex. den 20.5. Åtta alfåglar rastade vid Södra Fullsta, Avesta, den 12.5.

 

Vaktel hördes vid Brunna, Hovran, Hedemora, den 20.5 och samma dag även vid Limsjön, Leksand. Fem dagar senare även vid Finsta ängar, Hedemora. Fasaner verkar ha blivit utsläppta (?) på flera lokaler under våren. Under maj noterades arten vid Rudängsmyran i Borlänge, Enviken i Falun, Limsjön i Leksand samt på Sollerön, Mora.

 

Smådopping upptäcktes vid Limsjön den 2.5 och upp till tre gråhakedoppingar var på plats vid Bingsjön, Rättvik. Två ex sågs även vid Stora Skifttjärnen, Linghed, Falun, den sista maj. Från fem lokaler rapporterades ägretthäger. Samma ex. skulle teoretiskt kunna ha besökt samtliga lokaler, men troligen handlar det om flera olika ex. Ett ex. fanns den 7.5 vid Funäsviken i Mora, ett ex. den 11.5 vid Glaningen, Ludvika (kommunens andra fynd), ett ex. sträckte förbi Fatburen, Hedemora, den 18.5, ett ex. vid Bingsjön, Rättvik, dagen efter samt ett ex. den 28.5 vid Sonnboviken, Avesta.

 

En adult hona stäpphök sågs den 28.5 vid Stora Skedvi, Säter. En röd glada fanns den 25.5 vid Södra Fullsta, Avesta. Brun glada sågs på tre olika lokaler i Säter-Hedemora: En adult vid Bispbergshyttan 21.5, en 2K+ 25.5 vid Dala-Husby, och en adult vid Stora Skedvi den 29.5.

Tre småfläckiga sumphöns spelade vid Limsjön, Leksand, den 19.5. Arten noterades även vid Främsbacka i Falun, och Skuggarvet, Sundborn, Falun. Rörhöns var på plats i Ludvika (Kasttjärn, Marnästjärn, Frutjärn) samt i Borlänge (Vattenparken, Lusmyren). Ett ex. rastade även vid Rudängsmyran i Borlänge och vid Tisken i Falun.

 

Under första halvan av maj sågs många ansamlingar av ljungpipare. Några av de största var 350 ex. Lindänget, Orsa, 277 ex. Näset, Orsa, 200 ex. Våbäck, Gustafs, Säter, och 184 ex. Venjan, Mora. Från drygt en handfull lokaler (utanför fjällen) rapporterades om ett till fyra ex. rastande fjällpipare 7.5 – 12.5. Ett par ansamlingar av småspov i Orsa den 10.5 kan nämnas: 44 ex. Lindänget och 28 ex. Näset sågs i princip samtidigt. Vid Lindänget rastade även två myrspovar den 13.5. Rödspov av rasen islandica fanns inne i Ludvika vid Väsman den 4.5.

 

Roskarl sågs vid flygfältet i Malung, Malung-Sälen, vid Lindänget i Orsa och vid Rudängsmyran i Borlänge. Brushanar rapporterades från flera lokaler och den största ansamlingen var 40 ex. vid Flinesjön, Hedemora, den 7.5. Fyra myrsnäppor sågs den 26.5 vid Rudängsmyran. På samma lokal fanns även en småsnäppa den 23.5. Vid Myrans våtmark i Faluns sågs en dvärgbeckasin den 1.5. Spelande dubbelbeckasiner hördes från den 8.5. Framförallt kom rapporter från Limsjön, Leksand, men även vid Rudängsmyran i Borlänge och Lindänget i Orsa hördes spelande dubbelbeckar. Vid Rudängsmyran rastade även smalnäbbad simsnäppa vid två tillfällen (två ex. 23.5, ett ex. 29.5) och två ex. fanns även vid Idresjön, Älvdalen den sista maj.

 

Även dvärgmås noterades i vanlig ordning på flera lokaler. Största ansamlingarna var 59 ex. Eggen, Tåsjön, Lima, Malung-Sälen, 30 ex. Idre, Älvdalen, och 65 ex. Tisjökölen, Malung-Sälen. En kustlabb sträckte mot norr över Björnhyttans avfallsanläggning utanför Ludvika den 18.5 och en fjällabb rapporterades den sista maj från Idresjön, Älvdalen.

 

En turturduva upptäcktes den 30.5 vid Torsmo, Orsa. ”Öppna” rapporter om lappuggla kom in från Ludvika, Borlänge, Leksand och Orsa. Från nära tio lokaler rapporterades jorduggla. Nattskärra hördes spelande vid Norns bruk, Hedemora, och Stenbo, Ludvika. Kungsfiskare observerades vid Limsjön, Leksand, samt Rista och Flogen i Gagnef. En härfågel – bedöms som samma ex. – sågs på flera lokaler i Falun; Enviken, Sundborn, Blixbo…

 

Pungmesen vid Limsjön, Leksand fortsatte sitt bobygge trots en ibland närgången publik. På samma lokal observerades även skäggmes. Trädlärka fanns på tre lokaler: Två ex. Stabbergets sandtäkt, Gustafs, Säter, ett ex. Myrans våtmark i Falun, och två ex. vid Orsa flygfält.

 

En lundsångare fanns den 31.5 vid Norddalen, Säter, och en trastsångare upptäcktes den 25.5 vid Lilla Holmsjön i Borlänge. Årets första busksångare noterades den 22.5 både vid Blixbo i Falun och vid Hällatornet, Hedemora. Ett ex. fanns ett par dagar senare vid Fornby i Borlänge och hela fem (5) ex. rapporterades från området kring Gustafs, Säter. Ett ex. fanns även vid Halvars, Ludvika, samt ett ex. vid Nordibyn, Äppelbo, Vansbro. Vid Norddalen i Säter fanns en mindre flugsnappare den 24.5 och en 2K hane sjöng vid Sörboskogen, Gustafs, Säter, den sista maj.

 

Svart rödstjärt fanns på sina traditionella industrilokaler i Avesta, Ludvika, Borlänge och Falun. En mycket tidig rödstrupig piplärka sågs den 1.5 vid Lindänget i Orsa. Glädjande nog så rapporterades ortolansparv från sju lokaler! Även lappsparv rapporterades mer än vad vi blivit vana vid på senare år. Lindänget i Orsa toppar ”rapportligan” med flest fynd, men som mest sågs tolv ex. den 7.5 vid Biskopsbyn, Lima, Malung-Sälen.

 

 Bertil Rahm/RRK

Dela gärna!
  • 32
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.