10 augusti, 2019

Fåglar sen sist, RRKs preliminära månadsrapporter

Dalarna JULI 2019.

Nu är rapporten för JULI månad klar.
Sammanställningen är endast ett urval av drygt 1 400 anmärkningsvärda observationer, där många gällde samma fåglar som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under JULI månad. Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av RK eller RRK ännu och kan innehålla fel. Naturligtvis redovisas inte dolda rapporter

 

Tack för dina rapporter

Rapportera via Artportalen, då kommer dina rapporter direkt till Regionala Rapportkommittén,  RRK Dalarna. 

 

 

Läs ALLA RRKs
rapporter på hemsidan

RRKs rapporter, båda de preliminära månadsrapporterna och den årliga Fågelrapporten,  finns på hemsidan. 

 

Vill du läsa rapporterna, ladda hem dem eller skriva ut dem finns de på hemsidan som egna rapport i pdf-format.

 

Du hittar dem här.

 

VIKTIGT

Ange ALLTID häckningskriterie.

 

Observera att när när du anger något häckningskriterie för fynd av känsliga arter blir de dolda för allmänheten i Artportalen. Det viktigaste är att rapporterna kommer in, vilket kan hindra t.ex. en skogsavverkning i ett känsligt område.

 

Skriv ett så högt häckningskriterium som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Ange även lokal så noga som möjligt! Att bara ange häckning av en känslig art med kommunen som lokal, skyddar dem inte från en skogsavverkning! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

Fåglar sen sist - JULI 2019

 

Första tredjedelen av månaden bjöd på rätt svalt väder, men sedan steg temperaturen upp över tjugo grader – till och med över trettio några dagar. Under de sista dagarna sjönk dock temperaturen rejält. Fågelmässigt får man väl säga att juli inte bjöd på några större överraskningar. Det som drog hit skådare var framförallt en favorit från juni som stannade kvar…

 

Bläsgåsen vid Flinesjön, Hedemora, fanns kvar liksom den mindre sångsvanen vid Truttjärn, Torsång, Borlänge. Den sistnämnda försvann dock bara några dagar in i månaden. En ungfågel av bergand rapporterades från Fulufjället, Älvdalen. På några lokaler i Mora, Orsa, Vansbro och Hedemora fanns spelande vaktlar. Fasaner rapporterades åter från Sollerön, Mora.

En röd glada noterades den 11.7 vid Trollbo, Säter, och tio dagar senare dök en (samma?) upp vid området runt Hessesjön i Borlänge. Brun glada rapporterades i början av månaden från Sellänget, Borlänge.

 

Småfläckig sumphöna hördes vid Kåbäck i Orsa, vid Länsmansbäcken vid Dala-Järna, Vansbro, samt vid Flinesjön, Hedemora. Vid häckningslokalerna i Borlänge och Ludvika fanns förstås rörhönsen kvar. Två ex. noterades även vid Flinesjön, Hedemora, i slutet av månaden.

En kustpipare observerades vid Flinesjön den 22.7 och ett ex. rastade vid Flogen, Gagnef, den 28.7. Vid Södra Bysjön, Nås, Vansbro, fanns en myrspov den 19.7 och två ex. den 24.7. En adult spovsnäppa upptäcktes vid Rudängsmyran i Borlänge den 9.7 och två ex. rastade vid Södra Bysjön, Nås, den 20.7. Dagen efter fanns två adulta vid Flinesjön, Hedemora. Månadens enda småsnäppa var en adult som hittades vid Rudängsmyran den 18.7. Smalnäbbade simsnäppor rapporterades från några lokaler på Fulufjället, Älvdalen.

 

En 2K fjällabb sågs sträcka mot nordost vid Sigamäggsåsarna i Ljusdals kommun (men i landskapet Dalarna) den 6.7. Lappuggla sågs vid Skoga, Hedemora, och jorduggla vid Isaksbo, Avesta. Två kungsfiskare sågs den 7.7 vid Färjeholmarna, Utsund, och samma dag sågs två ex vid Herrön, Sonnboviken. Båda lokalerna ligger i Avesta. Ett ex. sågs även vid Brovall, Hedemora, den 16.7.

 

En trädlärka rapporterades den 14.7 från Myrflodammen i Transtrandsfjällen, Malung-Sälen. Den iberiska gransångaren som upptäcktes i juni vid Fulufjällsgården, Mörkret, Älvdalen, rapporterades fram till den 16.7. En lundsångare fanns den 3.7 vid Norr Västansjö, Ludvika. Tre (!) häckningar av busksångare rapporterades från Gustafs, Säter. En sjungande fanns även inne i Vansbro den 8.7. Vid Olsviken, Kungsgårdsholmarna i Avesta hördes månadens enda flodsångare den 4.7.

 

Svart rödstjärt rapporterades från områdena runt industrierna där de tidigare häckat i Avesta, Ludvika och Borlänge. Tallbit noterades vid Fulufjällsgården, Mörkret, Älvdalen, den 16.7. Många rapporter om bändelkorsnäbbar började strömma in från Fulufjället redan i slutet av juni. Rapporterna fortsatte att ”välla” in även under juli. Framförallt från Fulufjället, men även andra lokaler i Älvdalen, Orsa, Mora, Ljusdal och Malung-Sälen. Från över 20 lokaler utanför Fulufjället kom rapporter. En rapport så långt söderut som i Hedemora. Framförallt handlade det om enstaka ex. som noterats, men den 8.7 fanns tolv ex i trakterna av Gördalen på Fulufjällets västsida, och den 27.7 noterades tio ex. vid Gammelfjällsbrändan, också den lokalen vid Fulufjället. Lappsparvar rapporterades även från Fulufjället vid ett par tillfällen under månaden.

 

 Bertil Rahm/RRK

Dela gärna!
  • 32
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.