8 januari, 2019

Fåglar sen sist, RRKs preliminära månadsrapporter 2018.

Dalarna DECEMBER 2018.

Nu är rapporten för DECEMBER månad klar. 

Sammanställningen är endast ett urval av ca 350 anmärkningsvärda observationer som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under december månad. Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av RK eller RRRK ännu och kan innehålla fel. Naturligvis redovisas inte dolda rapporter.

 

Tack för dina rapporter

Rapportera via Artportalen, då kommer dina rapporter direkt till Regionala Rapportkommittén,  RRK Dalarna. 

 

 

Läs ALLA RRKs
rapporter på hemsidan

RRKs rapporter, båda de preliminära månadsrapporterna och den årliga Fågelrapporten,  finns på hemsidan. 

 

Vill du läsa rapporterna, ladda hem dem eller skriva ut dem finns de på hemsidan som egna rapport i pdf-format.

Du hittar dem här.

 

 

VIKTIGT

Ange ALLTID häckningskriterie.

 

Observera att när när du anger något häckningskriterie för fynd av känsliga arter blir de dolda för allmänheten i Artportalen. Det viktigaste är att rapporterna kommer in, vilket kan hindra t.ex. en skogsavverkning i ett känsligt område.

 

Skriv ett så högt häckningskriterium som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Ange även lokal så noga som möjligt! Att bara ange häckning av en känslig art med kommunen som lokal, skyddar dem inte från en skogsavverkning! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

Fåglar sen sist - DECEMBER Dalarna 2018

December bjöd på rätt beskedligt väder. Temperatur runt nollan och inga större nederbördsmängder. Julaftonens morgon var dock rejält kylig, men på juldagens morgon var det närmare tjugo grader varmare! Växlingsrikt med andra ord. Inga tyngre arter rapporterades, men som vanligt fanns en del russin att plocka ur ”artportalenkakan”…

En grågås dröjde sig kvar vid Alsbäck utanför Borlänge ett par dagar in i månaden. Vid Noretbron i Mora sågs en honfärgad bläsand den 22.12 och en hane upptäcktes vid Vattenparken i Borlänge den 29.12. En sen vigg fanns den 12.12 vid Hälla, Hovran, Hedemora, och en sjöorre sågs i Dalälven vid Islingby, Borlänge, den 21.12. Vid Frostbrunnsdalen i Borlänge upptäcktes en smådopping dagen före julafton.

Gråhäger sågs på ett par lokaler i Ludvika samt vid Långshyttan, Hedemora, och vid Insjön, Leksand. En fjällvråk höll till runt Borlänge, en runt Hedemora och en i Avesta. Stenfalk är ovanlig vintertid men ett ex sågs den 10.12 vid Bältarbo, Hedemora, och ett ex vid Naglarby, Säter, den 27.12. En pilgrimsfalk noterades vid ett par tillfällen i Hedemora.

När smådoppingen upptäcktes vid Frostbrunnsdalen hittades även en sothöna på samma lokal. Hökuggla rapporterades endast från Östra Tandådalen, Malung-Sälen, och lappuggla endast från Myckelmyra fågelmatning, Falun.

En frusen och frostig sånglärka fotograferades den 19.12 vid Venjan, Mora. Den 20.12 upptäcktes en forsärla vid Främby reningsverk i Falun. Fågeln var kvar in på nya året. Flera rapporter om både gärdsmyg och rödhake kom in på artportalen under månaden. En sen rödvingetrast observerades den 13.12 vid Humlebacken i Falun. I Falun fanns även en svarthätta vid Kvarnberget.

De tre lavskrikorna vid Nordhöjden norr om Fredriksberg, Ludvika, var kvar (sydligaste i Sverige?) och en adult råka upptäcktes i centrala Falun en vecka in i december. En 1K fanns dessutom vid Evertsberg, Älvdalen, på självaste julafton. Många rapporter gällande bo- och bergfink fanns under månaden. Drygt tio rapporter om tallbit kom in. Mest handlade det om ett till tre ex, men några rapporter ”stack ut”: 13 ex sågs vid Håberget, Malung, den 11.12, 15 ex fanns den 19.12 vid Tandådalen i Sälenfjällen och tolv ex hittades vid Mossbodarna utanför Borlänge den 23.12.

 

Bertil Rahm, RRK

Dela gärna!
  • 15
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.