16 april, 2019

Fåglar sen sist, RRKs preliminära månadsrapporter

Dalarna MARS 2019

Nu är rapporten för MARS månad klar.

Sammanställningen är endast ett urval av ca 1200 anmärkningsvärda observationer som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under MARS månad. Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av RK eller RRK ännu och kan innehålla fel. Naturligvis redovisas inte dolda rapporter.

 

Tack för dina rapporter

Rapportera via Artportalen, då kommer dina rapporter direkt till Regionala Rapportkommittén,  RRK Dalarna. 

 

 

Läs ALLA RRKs
rapporter på hemsidan

RRKs rapporter, båda de preliminära månadsrapporterna och den årliga Fågelrapporten,  finns på hemsidan. 

 

Vill du läsa rapporterna, ladda hem dem eller skriva ut dem finns de på hemsidan som egna rapport i pdf-format.

 

Du hittar dem här.

 

VIKTIGT

Ange ALLTID häckningskriterie.

 

Observera att när när du anger något häckningskriterie för fynd av känsliga arter blir de dolda för allmänheten i Artportalen. Det viktigaste är att rapporterna kommer in, vilket kan hindra t.ex. en skogsavverkning i ett känsligt område.

 

Skriv ett så högt häckningskriterium som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Ange även lokal så noga som möjligt! Att bara ange häckning av en känslig art med kommunen som lokal, skyddar dem inte från en skogsavverkning! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

Fåglar sen sist - MARS 2019

Om andra halvan av februari bjöd på vårväder, så blev de tre första veckorna av mars mer vinterlika. Låga temperaturer och en hel del snö även i söder, dämpade inflödet av fåglar söderifrån. Under sista veckan kom dock våren åter och med den fler vårfåglar.

 

En adult mindre sångsvan höll till vid Sundfiske, Dala-Husby, Hedemora, under större delen av månaden. Man får anta att det var samma ex. som tidvis höll till i älven vid Viks bro. En adult sträckte även mot NO över Ludvika den 24.3. Sångsvanar rastade i vanlig ordning på många håll, främst i Hovranområdet, Hedemora. Månadens högsta notering kom dock från Yttre Svärdsjö i Borlänge där 700 ex. rastade den 24.3.

 

En hel del gäss rastade framförallt runt Hedemora, och de rörde sig runt i området och sågs på flera lokaler. I början av månaden noterades 250 sädgäss vid Flacken, men under sista veckan av mars hade en fördubbling till 500 ex. skett. Enstaka bläsgäss fanns också i området under inledningen av månaden, men som mest noterades 15 ex. den 24.3. Även enstaka spetsbergsgäss var på plats när mars började. Antalet ökade raskt till 15 ex. den 23.3, 40 ex. dagen efter, 84 ex. ett par dagar senare för att ytterligare någon dag senare har nått upp till 104 ex. 25 ex. rastade även vid Isaksbo i Avesta den 23.3 och 31 ex fanns den 31.3 vid Floda utanför Borlänge.

 

Fjällripa brukar rapporteras med enstaka ex. från de nordliga Dalafjällen. Där för var rapporten om hela 20 ex. öster om Lövåsgården, Grövelsjön, Älvdalen, särskilt intressant. En adult silltrut rapporterades från Sanda, Mora, den 27.3. Hökuggla noterades på tolv lokaler; Falun (1), Orsa (1), Malung-Sälen (4) och Älvdalen (6). Förhoppningsvis har budskapet från rrk om att, under häckningstid, skriva ett så högt häckningskriterie och en så noggrann lokalangivelse som möjligt, när det gäller känsliga arter, gått fram till rapportörerna. T.ex. inte en enda lappuggla visas publikt denna månad även om flera observationer gjorts. Bra jobbat och fortsätt så!

 

Trädlärka är vi inte bortskämda med. Under mars gjordes dock tre fynd i Ludvika och ett fynd i Malung-Sälen. En berglärka sträckte mot norr vid Stensbo, Ludvika, den 22.3. Med tanke på vädret kändes sädesärlan vid Rudängsmyran i Borlänge den 22.3 tidig. Den följdes dock av flera ex. följande dagar. Månadens raritet var den honfärgade svarthakade buskskvättan som tillfälligt sågs vid Björnhyttans avfallsanläggning utanför Ludvika den 30.3. Fågeln försvann tyvärr tämligen omgående och kunde inte återfinnas trots eftersök.

 

Råka sågs i Ludvika, Borlänge, Vansbro och Malung-Sälen. Svartkråkan vid Ryhagen i Malung var kvar. Fyra tallbitar sågs den 7.3 vid Nordibyn, Äppelbo, Vansbro. En ansamling med stenknäck är värd att ta med: Hela 18 ex. sågs den 18.3 i Islingby, Borlänge. Ovanligt många fynd av enstaka och upp mot tio snösparvar gjordes under månaden. Bland de större ansamlingarna kan nämnas 50 ex. vid Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge, 70 ex. Sörbo, Vika, Falun, 75 ex. Moje, Gagnef och 80 ex. Siljansnäs, Leksand. Samtliga större ansamlingar noterades mellan 22.3 och 27.3.

 

Bertil Rahm/RRK Dalarna

Dela gärna!
  • 32
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.