Nyheter

Inventeringar

Spana flyttstråk nu på sensommaren!

Flyttstråk för rovfåglar och andra stora fåglar i länet är i dagsläget ganska dåligt känt. Det är möjligtvis längs Dalälven som stråken är riktigt bekräftade, men hur flyger fåglarna söderut

Läs mer »
Nyheter

Medlemstidningen Fåglar i Dalarna

FiD nr 2 2019, årets andra nummer av medlemstidningen Fåglar i Dalarna finns ute nu. Numret har stor fokus på RRKs fågelrapport från 2018, men det finns även annat gott

Läs mer »

Nattsångare i Dalarna

Dax att ge sig ut i natten och lyssna på fågelsång och läten. Sammanställning nedan hämtat från lokala klubbarnas program. Läs mer på respektive klubbs hemsida och Facebook. Du hittar

Läs mer »
Evenemang

Gå på BIO på lördag

Ja inte vanlig lördagsbio, men en ny BIOblitz Dalarna.    Förra året var vi vid Långsjön i Borlänge och i år är det vid Backa våtmark i Falun.   DOF är

Läs mer »

Pungmesen i Leksand

Under stor uppståndelse har vi glädjen att visa upp en häckande pungmes i Dalarna. Boplatsen upptäcktes den 28 april och har lockat många besökare (> 1000 pers!?). I dag den

Läs mer »
Evenemang

Fågelskådningens dag och fågeltornskampen

Fågelskådningens dag Helgen 4-5 maj arrangerar fågelklubbar i hela Sverige aktiviteter för allmänheten. I Dalarna arrangeras aktiviteter i flera av Dalarnas kommuner, antingen av en lokal fågelklubb, enskilda fågelskådare och/eller

Läs mer »
Nyheter

April april.

Fågelaktiviteter i april i Dalarna.   Hämtat från lokala klubbar och SNF-kretsars program.   14 april, Vårfåglar i Rättvik   SNF Rättvik, Christer Larsen 070-306 46 19 Läs mer   15 april, Semla

Läs mer »

Inventeringar 2019

Standard- och nattrutter Som vanligt ska de 48 standardrutterna inom ramen för svensk häckfågeltaxering genomföras. Läs mer om standard- och nattrutter.   Myrinventering I år ska också de återstående myrarna

Läs mer »
Nyheter

Omval på årsmötet

Omval kan betyda olika saker. I politiken betyder omval att valet måste göras om. I DOF betyder omval att de funktionärer som var valda förra mandatperioden blev valda även för

Läs mer »
Nyheter

Inventering berguv

Riksinventering av Berguv 2019 – 2020 BirdLife Sverige har beslutat att tillsammans med regionalföreningarna runt om i landet genomföra en riksinventering av berguv 2019 och 2020.    Birdlife Sverige kommer

Läs mer »

Nyheter på hemsidan

Dalakalendern har uppdaterats med direkt länk till lokala fågelklubbars och övriga ”naturvårdsföreningars” program. Boken Dalarnas fåglar från 1993 har skannats in och finns nu att läsa på hemsidan och medlemstidningen 

Läs mer »
Nyheter

Snart är våren här

Snart är våren här, så även vårfåglarna – och ett annat säkert vårtecken är årets första nummer av medlemstidningen Fåglar i Dalarna. Fyra nummer per år av Fåglar i Dalarna ingår i

Läs mer »
Evenemang

Börja skåda fågel

Hur börjar man? Kanske genom att delta i en studiecirkel. DOF arrangerar i samarbete med lokala fågelklubbar och Studiefrämjandet studiecirklar på nybörjarnivå. Cirklar startas i mars i Säter, Borlänge, Falun,

Läs mer »