Myrinventering

Myrinventering

Gulärla i lövträd
Gulärla. Foto: Bengt Eriksson

Den pågående inventeringen av fåglar på myrar i Dalarna är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Dalarna och DOF. Inventeringen påbörjades 2014 och beräknas vara avslutad senast 2020.

 

År 1976-79 inventerades 184 myrar i Dalarna och den nu pågående inventeringen är uppföljning av den inventeringen. Ett hundra av de tidigare inventerade myrarna har slumpvis utvalts för ny inventering. Fältarbetet görs av DOF:s medlemmar och tjänstemän på Länsstyrelsen.

 

Lön och reseersättning ges till inventerare. Stora förändringar har skett sedan slutet av 1970-talet. Se tidskriften Fåglar i Dalarna.

Sidansvarig och kontaktperson

Stig-Åke Svenson

070-561 12 01

stig-ake.svenson@telia.com

Urban Gunnarsson

urban.gunnarsson@lansstyrelsen.se