Storspov

Storspov på åkermark i Dalarna

Sedan 1984 inventeras förekomsten av storspov på närmare 50 i förväg bestämda åkermarksområden i Dalarna. Områdena är desamma år från år och inventeringen genomförs vart femte år. Nästa gång blir alltså säsongen 2019.

 

Samtidig har vissa år även tofsvipa inventerats på områdena.

 

Det har visat sig att storspoven minskat med mer än 50% under perioden 1984-2014, medan tofsvipa verkar ha en ganska stabil population på åkermark.

Sidansvarig och kontaktperson

Mats Forslund

forslund.mats@telia.com 

Ulf Kolmodin

ulf@kolmodin.nu