Fågelskådningens dag med fågeltornskampen

Fågelskådningens dag

Fågelskådningens dag är ett rikstäckande evenemang arrangerat av BirdLife Sverige och genomförs den helg under våren då lördagen infaller mellan den 3 och 9 maj. 

Läs mer på BirdLifes hemsida.

Fågeltornskampen

Fågeltornskampen arrangeras samtidigt som Fågelskådnings dag. Under åtta timmar, från 05:00 till 13:00, räknas varje art som en poäng, hörd eller sedd av minst två av deltagarna i respektive fågeltorn. Fågeltornskampen genomförs samtidigt i både Sverige, Finland och Danmark. Resultaten jämförs i en ”landskamp”. 

Läs mer på BirdLifes hemsida.

Dalarna

I Dalarna arrangeras Fågelskådningens dag och Fågeltornskampen av lokala fågelklubbar och grupper.
För mer information se respektive lokala fågelklubbars hemsida eller Dalakalendern.

 

Mer information om Fågelskådningens dag och Fågeltornskampe presenteras på Dalakalendern och Nyheter när vi närmar oss aktiviteten.

Sidansvarig och kontaktperson

Styrelsen