Rapporter

Rapporter

På dessa sidor presenteras RRKs års- och månadsrapporter från Dalarnas rapportområde.

 

Sammanställningarna bygger helt på det som rapporterats in till Artportalen. Av alla observationerna har RRK ”plockat ut” ett stort antal fynd och sammanställt dessa.
Urvalet av vilka arter som behandlas följer i huvudsak den rapportmall som tidigare gällt i rapporteringssystemet Svalan. En ny rapportmall i Artportalen är under utarbetande.

 

Årsrapporten presenteras först i medlemstidningen Fåglar i Dalarna och sedan här på hemsidan.
De preliminära månadsvisa rapporterna publiceras löpande direkt på hemsidan och sedan även i sammanfattning i medlemstidningen.

 

Tack!

Alla som rapporterat tackas för sina mycket värdefulla bidrag till kunskapen om Dalarnas fågelfauna! En mycket stor del av den kunskap som finns över Dalarnas fåglar och dess uppträdande bygger på frivilliga rapporter.