Artiklar & Nyheter

30 jan 2018

Många örnar dör av tåg – snörik vinter ökar antalet

Kungsörn Sverige har riktat krav till Trafikverket och Naturvårdsverket att åtgärda ett känt och mångårigt problem där kungsörn och andra…

Kungsörn Sverige har riktat krav till Trafikverket och Naturvårdsverket att åtgärda ett känt och mångårigt problem där kungsörn och andra rovfåglar blivit påkörda av tåg längs järnvägsnätet. Vinterns svåra snöförhållanden har accentuerat problematiken. Det kommer att innebära ett stort antal påkörda örnar. Ett flertal påkörda örnar har redan påträffats under den senaste månaden. Miljölagstiftningen ställer krav på verksamhetsutövaren att förebygga…

Läs mer

12 jan 2018

EFTERLYSNING! – Finns lappmes kvar i Dalarnas?

 Lappmesen är en nordlig mesart som har häckat i nordvästra Dalarna så länge man känner till. Lappmesen är lika oskygg…

 Lappmesen är en nordlig mesart som har häckat i nordvästra Dalarna så länge man känner till. Lappmesen är lika oskygg som lavskrikan och vintertid besöker den gärna fågelbord. Men den har blivit sällsynt och nu vet vi inte om den finns kvar i Dalarna. Hjälp Dalarnas Ornitologiska Förening att spana efter lappmes.Lappmesen liknar talltitan och det finns risk för förväxling.…

Läs mer