Vad gör DOF

Vad gör DOF?

DOF arbetar för att uppfylla sina mål bland annat genom att…

  • arrangera möten med föreläsningar och bildvisningar
  • genomföra studiecirklar
  • samordna, arrangera och delta i olika aktiviteter
  • olika artprojekt
  • rapportera, analysera och publicera fågelobservationer
  • inventera, analysera och publicera inventeringsrapporter
  • ringmärka
  • informera via medlemstidning, hemsida och Facebook-sida o svara på remisser om fågelskyddsfrågor

Mycket av DOFs arbete bedrivs via olika grupper, kommittéer och projekt samt av de många enskilda medlemmar som inventerar, rapporterar och bedriver egna projekt.

 

Även lokala fågelklubbar, grupper och enskilda ornitologer bedriver en omfattande ornitologisk verksamhet i Dalarna som studiecirklar, exkursioner, ringmärkning med mera.