Ovansiljans ringmärkargrupp

Ovansiljans ringmärkargrupp

En tidig morgon vid Lindänget. Foto: Magnus Strömberg
Rödpiplärka. Foto: Magnus Strömberg

Hur det startade

Ringmärkningen vid Lindänget inleddes 1994 och den stora drivkraften var nyfikenhet på några tättingar som passerade. I första hand var det att få en uppfattning av hur många blåhakar och videsparvar som passerade området som vi ville ta reda på. Som mest märkte vi 119 blåhakar och 46 videsparvar under en säsong. Blåhakar märker vi fortfarande om än i betydligt färre antal medan videsparven sedan ett antal år är utgången från Dalarna och dess närområde.
Totalt har det blivit en bit över tjugotusen märkta fåglar med ett snitt på knappt rusen per år av 97 arter. De tre vanligaste arterna genom åren har varit lövsångare, grönsiska samt ängspiplärka i nämnd ordning.
Ansvarig för märkningen och innehavare av huvudlicensen är Magnus Strömberg plus att Lars-Göran Hansson och Petter Strömberg har medhjälparlicenser. Alla intresserade är välkomna att deltaga, antingen som medhjälpare eller som publik.

Passagen av fåglar

Den största delen av verksamheten består av märkning av sträckande fåglar vid Lindänget. Tankarna bakom det här har varit att kunna följa populationsutvecklingen av ett antal arter samt att i bästa fall kunna bidra till att öka kunskapen om vart våra flyttfåglar tar vägen efter att de har lämnat oss på hösten.
Till det mest spännande med ringmärkningen hör att få återfynd av fåglar som vi har ringmärkt. Flest utlandsåterfynd har vi fått av sävsparv där återfynden entydigt visar att våra sävsparvar lämnar Sverige i sydvästlig riktning för att övervintra i Tyskland och Frankrike med någon enstaka kontroll ända nere i Italien och Spanien. Några återfynd av blåhake nästan rakt västerut i Norge samt från Finland rakt österut visar på artens relativt okända östliga ursprung.

Blåhake. Foto: Magnus Strömberg
Höksångare. Foto: Magnus Strömberg

Oväntade upptäckter

Som väntat dominerar de vanligaste arterna i våra nät. Under åren har det dock visat sig att det passerar en hel del betydligt mer ovanliga fåglar förbi våra ringmärkarbuskar. Mest förvånande är kanske den sällsynta men regelbundna fångsten av höksångare med hittills nio märkta fåglar. Det har också visat sig att Lindänget är en magnet för rariteter där de mest sällsynta märkta arterna är korttålärka, sibirisk piplärka, taigasångare, rödhuvad törnskata samt dvärgsparv.

Sidansvarig och kontaktperson

Magnus Strömberg
0250-172 76
magnus.stromberg@telia.com