Standard- och nattrutter

Standard- och nattrutter

Foto: Glenn Costello

Inventeringen är ett samarbetsprojekt mellan Lunds universitet, Länsstyrelsen Dalarna och DOF. Lund står för sammanställningar och resultat, Länsstyrelsen bidrar med medel till resor och DOF är behjälplig med inventerare.

 

Rutiner för rese/arvodesersättningar från 2020
Länsstyrelsen administrerar all form av ersättningar för inventeringar, i första hand reseersättning och i förekommande fall andra ersättningar. Till exempel så kan ersättning betalas ut om du inventerar tre standardrutter i länet samma år. Ersättningen blir då 1000 kr/rutt.

 

Länsstyrelsen har även arbetsmiljöansvar för inventeringarna. Detta innebär att du vid ensamarbete, som vid en standardruttinventering, ska anmäla till SOS-Alarm när och var du befinner dig då.

 

Följande blanketter ska användas:
Rese/arvodesblankett
Instruktioner för anmälan till SOS-Alarm

 

Inga utbetalningar sker innan inventeringsresultaten rapporterats till Svensk fågeltaxering i Lund.

 

Standardrutten görs en gång per år på en i förväg bestämd rutt på 8 km och nattrutten görs tre gånger per år, i mars, april och juni. Nattrutten bestämmer man själv. Inventeringarna ställer stora krav på att känna igen alla fåglar både till utseende och läte.

 

För mer information se: www.fageltaxering.lu.se

Sidansvarig och kontaktperson

Inventeringsgruppen
Lars-Erik Nilsson
larserik.s.nilsson@gmail.com
070 -303 19 05