Fågelintresse

Fågelintresse

Man blir glad av att skåda fågel

Fågelskådning är kul, spännande och intressant och det finns många sätt att skåda fågel. Det kan vara fågelskådning vid fågelbordet hemma, intresset att se så många arter som möjligt, studera häckningsframgångar genom ett holkprojekt, inventering av en enskild art eller ett helt naturområde, restaurering av en fågellokal, vandring i skog och mark och rapportering av allt man ser och hör. 

 

I DOF hittar du alla typer av fågelskådare, från nybörjaren till den mer erfarna och med samma stora intresse för fåglar och som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Fåglar är fantastiska

och deras liv fascinerar fler och fler. Fågelskådning är en givande fritidssysselsättning som kan bedrivas av alla – året om, i alla väder och överallt.

Man blir glad av att skåda fågel

Fågelskådning är kul, spännande och intressant och det finns många sätt att skåda fågel.
Det kan vara fågelskådning vid fågelbordet hemma, intresset att se så många arter som möjligt, studera häckningsframgångar genom ett holkprojekt, utsättning av pilgrimsfalk eller berguv, restaurering av en fågellokal, vandring i skog och mark – i naturen.

I DOF hittar du alla typer av fågelskådare, från nybörjaren till den mer erfarna.

Fåglar är fantastiska och deras liv fascinerar fler och fler.
Fågelskådning är en givande fritidssysselsättning som kan bedrivas av alla – året om, i alla väder och överallt.