Bli medlem

Bli medlem

Som medlem i DOF stöder du det viktiga fågelskyddsarbetet i Dalarna samtidigt bidrar du till att stärka fågelintresset och forskningen i Dalarna. Du får fyra nummer per år av medlemstidningen Fåglar i Dalarna. Dessutom kan du delta i utflykter, utbildningar och på DOFs medlemsmöten med föredrag, rapporter och diskussioner.

 

Men framför allt lär du känna andra med samma intresse som du – allt från nybörjare till dem som kan mycket om fåglar och som gärna delar med sig av sina erfarenheter och sina kunskaper.

Så här gör du

Sätt in medlemsavgiften på bankgiro 341-0081

Betala medlemsavgiften via Swishnummer 123 062 4320

Ange alltid namn, adress och ev. namn på familjemedlemmar, ange gärna även e-postadress och telefonnummer.

 

Ska du förnya ditt medlemskap ange ditt medlemsnummer och ev. namn på familjemedlemmar.

Medlemsavgift

  • Ordinarie medlem – 200kr/år
  • Ungdom upp till 25 år – 50kr/år
  • Familjemedlem – 20kr/år
  • Ständig medlem – 3 400kr

Medlemsfrågor och adressändringar

Kontakta Anders Larsson

0226 – 561 19

bubo.brage@bahnhof.se