Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2021

Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF, är en ideell förening som bland annat har målsättningen att:

 • Stimulera intresset för fåglar.
 • Driva fågelskyddsarbete och skydd av naturmiljöer.
 • Dokumentera fågelfaunan i Dalarna.

DOF arbetar över hela Dalarna. Föreningen samarbetar med lokala fågelklubbar och BirdLife Sverige. Vi samverkar också med andra organisationer i Dalarna som har natur och naturvård på agendan.

Verksamheten omfattar bl.a. följande:

 

Stimulera intresset för fåglar

 • DOF kommer under 2021 att arbeta för att stimulera fågelintresset i Dalarna genom följande verksamheter under förutsättning att regler för att begränsa coronapandemin tillåter:
 • Höst- och årsmöte.
 • Möten, utflykter och resor i samarbete med de lokala fågelklubbarna.
 • Medlemstidning, hemsida och Facebook-sida, samt e-postinformation.
 • Artrally och miljövänlig fågelskådning (Eko-X).
 • Delta och puffa för aktiviteten ”Vinterfåglar inpå knuten” som riktar sig till allmänheten där de som vintermatar fåglar ska räkna antalet fåglar.
 • Verka för att fågelskådningens dag genomförs på så många ställen som möjligt i Dalarna. Aktiviteten riktar sig till allmänheten och innebär sakkunniga guider på olika fågellokaler.
 • Fortsätta arbete med att ajourhålla fågellokalappen för Dalarna.
 • Genomföra kurser i fågelskådning, både grundkurser och mer avancerade kurser med inriktning.
 • Genomföra Bioblitz nr 4 med övriga naturföreningar i länet.
 • I samverkan med andra organisationer genomföra aktiviteter för barn och ungdomar samt nysvenskar som handlar om fåglar.
 

Fågelskydd och naturvård

DOF kommer under 2021 att arbeta med fågelskydds- och naturvårdsfrågor genom följande arbetsgrupper och kommittéer och genom samarbete med lokalklubbar och andra organisationer:

 • Projekt Kungsörn
 • Projekt Vitryggig hackspett
 • Stiftelsen Hovran.
 • Följa och yttra oss över utbyggnaden av vindkraft i Dalarna.
 • Deltagande i Länsstyrelsen Dalarnas Naturvårdsråd.
 • Svara på remisser om frågor som rör fågelskydd och naturvård.
 • Rapportera naturvårdsarter och andra arter på Artportalen.
 • Svara på frågor från revisorer till svensk skogsbruksstandard (FSC).
 

Dokumentera fågelfaunan i landskapet

DOF kommer under 2021 att arbeta med följande frågor för att dokumentera fågelfaunan i Dalarna:

 • Rapportering och sammanställning av fågelobservationer i Dalarna.
 • Projekt Kungsörn
 • Inventering av standardrutter.
 • Inventering nattfågelrutter.
 • Staruppropet i Dalarna.
 • Inventering av höstrastande tranor.
 • Publicera rapporter och artiklar i medlemstidningen Fåglar i Dalarna och på hemsidan.
 • Stötta lokala inventeringar.
 • Verka för att Euro Bird-Watch och/eller World Bird-Watch uppmärksammas i Dalarna.
 • Lansera inventeringar av hotade arter, exempelvis ortolansparv och lappmes.
 • Sjöfågeltaxering.