Styrelsen

Styrelsen

Från vänster: Mats Forslund, Lars-Erik Nilsson, Christina Damberg, Börje Dahlén, Karin Björklund, Petrus Tengnér, Owe Olsson, Stig-Åke Svenson och Ralf Lundmark.

Stig-Åke Svenson, Gustafs

Ordförande, 2018-2019

070-561 12 01

Lars-Erik Nilsson, Borlänge

Viceordförande, 2018

070-303 19 05

Petrus Tengnér, Leksand

Sekreterare, 2018

070-320 36 19

Owe Olsson, Falun

Kassör, 2018

023-421 62

Ralf Lundmark, Ramnäs

Ledamot, 2018-2019

070-996 26 66

Karin Björklund, Ludvika

Ledamot, 2018-2019

070-315 35 90

Börje Dahlén, Malung

Ledamot, 2018-2019

070-226 83 31

Christina Damberg, Borlänge

Suppleant, 2018

070-288 87 12

Glenn Costello, Falun

Suppleant, 2018

070-717 84 49

Mats Forslund, Avesta

Suppleant, 2018

070-399 81 63

VAKANT

Suppleant

Föreningens leds av en styrelse som består av minst sju ledamöter. Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljs på årsmötet för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig, viceordförande, sekreterare, kassör och övriga uppdragstagare.