Styrelsen

Stig-Åke Svenson, Gustafs

Ordförande, 2020-2022

070-561 12 01

Lars-Erik Nilsson, Borlänge

Viceordförande, 2019-2020

070-303 19 05

Petrus Tengnér, Leksand

Sekreterare, 2019-2020

070-320 36 19

Owe Olsson, Falun

Kassör, 2019-2020

023-421 62

Glenn Costello

Ledamot, 2020-2022

070-717 84 49

Karin Björklund, Ludvika

Ledamot, 2020-2022

070-315 35 90

Börje Dahlén, Malung

Ledamot, 2020-2022

070-226 83 31

Mikael Ohlson, Grängesberg

Suppleant, 2020

072-536 57 90

Simon Bäck, Dala-Järna

Suppleant, 2020

076-024 536 13 95

Mats Forslund, Avesta

Suppleant, 2018

070-399 81 63

Föreningens leds av en styrelse som består av minst sju ledamöter. Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljs på årsmötet för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig, viceordförande, sekreterare, kassör och övriga uppdragstagare.