Myrinventering

Myrinventering

Gulärla i lövträd
Gulärla. Foto: Bengt Eriksson

Myrinventeringen i Dalarna påbörjades 2014 och avslutades 2020 och en slutrapport håller på att skrivas. 
Eventuellt kommer en uppföljning att göras av några intressantare myrer från och med 2021.

Sidansvarig och kontaktperson

Ulf Kolmodin, Ulf@kolmodin.nu

Urban Gunnarsson, urban.gunnarsson@lansstyrelsen.se