Storspov och tofsvipa

Storspov på åkermark i Dalarna

Storspovsinventeringen påbörjade 1984 på närmare 50 i förväg bestämda åkermarksområden i Dalarna.


Områdena är desamma år från år och inventeringen genomförs vart femte år. Vissa år beslutas även att inventera tofsvipa på områdena. Nästa inventering planeras 2024.


Det har visat sig att storspoven minskat med mer än 50% under perioden 1984-2014, medan tofsvipa verkar ha en ganska stabil population på åkermark.

Sidansvarig och kontaktperson

Mats Forslund, forslund.mats@telia.com 

Ulf Kolmodin, ulf@kolmodin.nu