10 februari, 2019

KALLELSE till DOFs årsmöte

Styrelsen kallar härmed medlemmar i Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF till årsmöte.

 

Söndag den 10 mars 2019
13:00-17:00

Fornby Folkhögskola, Borlänge.

 

 

Kolla Evenemang i Dalakalendern för detaljer om hur du hittar till årsmötet.

 

 

Preliminär agenda:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två justerare, tillika rösträknare
6. Är årsmötet behörigt utlyst?
7. Verksamhetsberättelse
8. Räkenskaperna
9. Revisionsberättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för 2019-2020
12. Val av fyra suppleanter till styrelsen för 2019
13. Val av två revisorer för 2019
14. Val av en revisorssuppleant för 2019
15. Val av valberedning, minst tre personer varav en är sammankallande för 2019
16. Beslut om årsavgift
17. Verksamhetsplan för innevarande år och budget
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutning

 

Efter årsmötesförhandlingarna fika med jubileumstårta och föredraget Fågelskådning – då, nu och i framtiden med Anders Wirdheim.

Journalisten Anders Wirdheim är informationsansvarig inom BirdLife Sverige och var tidigare även redaktör för BirdLifes tidskrift Vår Fågelvärld. Som informationsansvarig jobbar Anders med att sprida information om fåglar, fågelskydd och naturvård till såväl media, makthavare och BirdLifes medlemmar.

Dela gärna!
  • 13
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.