5 juli, 2020

Fåglar i Dalarna - JUNI 2020

RRKs preliminära månadsrapport.

Sammanställningen är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under JUNI månad (drygt 2900 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Tack för dina rapporter

Rapportera via Artportalen, då kommer dina rapporter direkt till Regionala Rapportkommittén,  RRK Dalarna. 

 

 

Läs ALLA RRKs
rapporter på hemsidan

RRKs rapporter, båda de preliminära månadsrapporterna och den årliga Fågelrapporten,  finns på hemsidan. 

 

Vill du läsa rapporterna, ladda hem dem eller skriva ut dem finns de på hemsidan som egna rapport i pdf-format.

 

Du hittar dem här.

 

VIKTIGT

Ange ALLTID häckningskriterier
där det är möjligt!

Kom ihåg att ange ett så högt häckningskriterie som möjligt under häckningstid och en noggrann lokalangivelse när det gäller rovfåglar och andra känsliga arter. Då döljs rapporten automatiskt för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan se rapporten och kanske hindra en avverkning just där.

Fåglar sen sist - JUNI 2020

Om maj månad stod för flera köldrekord, blev juni desto varmare och torrare. ”Corona-aktiviteten” (?) bland Dalaskådarna fortsatte och som vanligt fick framförallt Dalafjällen besök av skådare från andra landskap. En mycket händelserik månad med många intressanta observationer!


En spetsbergsgås rastade vid Flinesjön, Hedemora, i mitten av månaden och två [mandarinänder] fanns vid Orsalen, Nås, Vansbro, i början av juni. Från drygt 15 lokaler kom rapporter om spelande vaktlar. Fasan noterades i Avesta samt vid Tandsjön, Lima, Malung-Sälen. Sistnämna lokal känns lite udda.


En smådopping sågs tillfälligt vid Myrans våtmark i Falun och gråhakedopping rapporterades som vanligt från Bingsjön i Rättvik. En ägretthäger rastade kort vid Rudängsmyran i Borlänge i början av juni. Fyra ex. rastade några dagar senare vid Norrviken, Sollerön, Mora. Vid Gänsen, Dala-Järna, Vansbro, sågs två ex. i slutet av månaden.


Vid Finsta ängar, Hedemora, sågs en 2K hane ängshök i mitten av juni. Röd glada sågs på Sollerön, Mora, och ett par dagar senare hittades ett ex. på flera platser runt Borlänge och i Säter. Även från Hedemora kom en rapport i slutet av månaden då även ett ex. rapporterades från området runt Stora Skedvi, Säter. I sistnämnda område gjordes många fynd av brun glada under månaden. En observation gjordes även i Avesta.


Småfläckig sumphöna hördes vid Flinesjön och vid Stadssjön i Hedemora, vid Limsjön och Djura i Leksand, samt vid Lima kyrka, Malung-Sälen. Rörhöns var på plats vid Kasttjärn i Ludvika, Vattenparken i Borlänge, samt vid Myrans våtmark i Falun.


Två spovsnäppor rastade vid Södra Fullsta, Avesta, i slutet av månaden. Från Dalafjällen kom rapporter om fjällpipare, myrsnäppa, kärrsnäppa, dvärgbeckasin och smalnäbbad simsnäppa. Vid Tisjön, Malung-Sälen, sågs som mest 50 dvärgmåsar i mitten av juni.


Dalarnas andra fynd av svarthuvad mås, en 3K-fågel, gjordes vid Rudängsmyran i Borlänge och området däromkring den 4.6. Fågeln försvann men gjorde ett återbesök den 7.6 till många skådares stora glädje. Förstafyndet i Orsa i maj 2015 (en adult fågel) hann inte många dra på.

En skräntärna sågs av och till vid Södra Fullsta, Avesta, under en stor del av månaden. Två svarttärnor rastade i mitten av månaden vid Lindänget i Orsa. Vid Flogen, Gagnef, sågs en kustlabb i början av juni, och en fjällabb sträckte mot norr vid Djupsilsjön, Särnaheden, Älvdalen, i mitten av månaden.


Lappuggla rapporterades från Rättviks och Säters kommuner (exakta lokaler dolda som det ska vara!), hökuggla rapporterades ”öppet” på ett par lokaler i Älvdalen. På flera lokaler runt Borlänge sågs jorduggla. Arten noterades också i Säter, Vansbro, Malung-Sälen och Orsa.


Kungsfiskare sågs på tre lokaler i Avesta, vid älven i Borlänge, vid Kloster i Hedemora samt vid Oreälven-Kallholn i Orsa. En biätare sågs förbiflygande över Borlänge den 11.6! Vid Söppelmyren i Smedjebacken fotograferades en härfågel i början av juni. En adult hona aftonfalk sågs och fotograferades vid Bingsjön, Rättvik, den 12.6. Från åtta lokaler kom rapporter om trädlärka – ännu ett bra år med andra ord. Från nära 30 (!) lokaler kom rapporter som gällde busksångare! Från mer blygsamma åtta lokaler rapporterades flodsångare.


En adult hane rosenstare sågs tillfälligt vid Grangärde, Ludvika, den 16.6. Sjunde fyndet i Dalarna och det andra i Ludvika. Mindre flugsnappare fanns vid Båtstad i Borlänge, Åkersön i Leksand, samt vid Böneskogen, Lindänget, Orsa. Svart rödstjärt rapporterades som vanligt från industriområden i Avesta, Ludvika och Falun (dock inte Borlänge). Det anmärkningsvärda var dock rapporter från Kläppen och olika lokaler i Sälenfjällen, Malung-Sälen! Även vid Ulriksberg, Ludvika, sågs arten. Citronärlan vid Stadssjön, Hedemora, var kvar och verkade samhäcka med vanlig gulärla. Dock fanns en rapport om två ex. vid Hälla, Hovran, Hedemora!?!


Från ett 20-tal lokaler kom rapporter om bändelkorsnäbbar! Även 1K-fåglar sågs. De flesta rapporterna kom från Fulufjället men även en hel del observationer gjordes runt Nipfjället och andra lokaler i Älvdalen. Det är dock också anmärkningsvärt att det kom in rapporter från Borlänge, Ludvika och Avesta kommuner under månaden! 


Ortolansparven vid Flygrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge, var kvar, liksom den vid Holmsjön, Hovran, Hedemora. Dessutom fanns ett ex. vid Hamre, Hedemora. Lappsparv sågs på lämplig häcklokal på Långfjället, Älvdalen.


Bertil
Rahm/RRK Dalarna

Dela gärna!
  • 32
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.