10 september, 2020

Aktuella observationer i Dalarna - AUGUSTI 2020

RRKs preliminära månadsrapport.

Sammanställningen är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under AUGUSTI månad (CA 1400 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Tack för dina rapporter

Rapportera via Artportalen, då kommer dina rapporter direkt till Regionala Rapportkommittén,  RRK Dalarna. 

 

 

Läs ALLA RRKs
rapporter på hemsidan

RRKs rapporter, båda de preliminära månadsrapporterna och den årliga Fågelrapporten,  finns på hemsidan. 

 

Vill du läsa rapporterna, ladda hem dem eller skriva ut dem finns de på hemsidan som egna rapport i pdf-format.

 

Du hittar dem här.

 

VIKTIGT

Ange ALLTID häckningskriterier
där det är möjligt!

Kom ihåg att ange ett så högt häckningskriterie som möjligt under häckningstid och en noggrann lokalangivelse när det gäller rovfåglar och andra känsliga arter. Då döljs rapporten automatiskt för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan se rapporten och kanske hindra en avverkning just där.

AKTUELLA OBSERVATIONER - AUGUSTI 2020

Det blev lite färre rapporter jämfört med juli månad, men ändå ett bra flöde även om många rapporter gällde samma fåglar. Ännu en ny art kunde dessutom läggas till Dalalistan! Det hade varit några månader med växlande temperaturer – köldrekord i maj, värmerekord i juni, köldrekord i juli. Augusti bjöd på sommarväder med högsommartemperaturer, även om sista veckan av månaden blev mer normal. Lite nederbörd gjorde också att markerna var mycket torra.


Vid Flogen i Gagnef fanns ansamlingar med vitkindade gäss, som mest hela 95 ex. mot slutet av augusti. Vid Rudängsmyran i Borlänge noterades vid samma tid 57 ex. Snatterand är en art som kommit starkt på senare år. T.ex. vid Stadssjön i Hedemora sågs elva ungar tillsammans med två adulta i början av månaden. Bergand rapporterades från ett par lokaler i Älvdalen, och svärta från Fulufjället, Älvdalen.


Vaktel hördes spela i Säter och Hedemora under första halvan av månaden. På Sollerön, Mora, sågs fem fasaner (kull?). Ludvikas tredje fynd av ägretthäger gjordes vid Hötjärn, Fredriksberg, i början av månaden.


En hane stäpphök fanns i början av månaden vid Isaksbo, Avesta. I slutet av augusti rapporterades först en 3K+ hona och dagen efter en 2K+ vid Finsta ängar, Hedemora. Röd glada fanns kvar runt Borlänge och sågs på flera lokaler. Nu verkar det säkert att brun glada häckade i trakterna av Stora Skedvi, Säter. Tre ungar och föräldrar observerades där. Dessutom sågs brun glada vid Gustafs, Säter, samt på Tunaslätten utanför Borlänge, vilket borde gälla någon/några andra individer.


Rörhöns observerades i vanlig ordning vid Kasttjärn inne i Ludvika, vid Vattenparken i Borlänge samt vid nya lokalen vid Uddparken i Smedjebacken. Vid Kasttjärn hade de häckat framgångsrikt och hela 21 (!) 1K/pulli sågs där tillsammans med en handfull adulta en vecka in i månaden! Vid Fatburen, Hedemora sågs 140 sothöns i slutet av månaden.

Ansamlingar med tranor hör slutet av augusti till. Vid Södra Fullsta, Avesta, räknades t.ex. 820 ex in. Men det låter lite jämfört med de 1200 som flög förbi vid Stadsjön och som kvarten senare följdes av 1000 (nya?) vid Hamre – båda lokalerna i Hedemora. 859 ex. räknades några dagar senare in vid Finsta ängar, Hedemora.


En ansamling med ljungpipare – 120 ex. – sågs vid Stumsnäs, Rättvik, en vecka in i augusti. Ett par kustpipare sträckte förbi vid Finsta ängar, Hedemora, den första augusti. 23 1K och fyra adulta större strandpipare rastade i slutet av månaden vid Rudängsmyran i Borlänge. Dagen efter fanns dock hela 41 ex. på lokalen. En 1K rödspov sågs vid Flinesjön, Hedemora. En kustsnäppa rastade vid Rudängsmyran i Borlänge några dagar i slutet av månaden och ett ex. sågs även på en åker vid Övre Svärdsjö, Borlänge. Spovsnäppa noterades vid Flogen, Gagnef, och vid Rudängsmyran. En rovfågel skrämde upp månades största ansamling av kärrsnäppor – ca 40 ex. – vid Fatburen, Hedemora, i slutet av augusti. Enstaka småsnäppor rastade vid Lindänget i Orsa, Rudängsmyran i Borlänge, vid Finsta ängar och Flinesjön i Hedemora. På Lusmyren i Borlänge sågs en dvärgbeckasin den sista augusti.


Silltrut rapporterades vid ett par tillfällen från Rudängsmyran. ”Öppna” lappugglor noterades i Säter, Hedemora och Avesta. Hökuggla sågs vid Grövelsjön, Älvdalen, och jorduggla vid Lustån, Nås, Hedemora. Från hela 15 lokaler kom rapporter om kungsfiskare! Framförallt från Gagnef, Borlänge, Hedemora och Avesta.


NY DALAART

Så till vår nya Dalaart: Den 29.8 upptäcktes en 1K svartpannad törnskata vid Lindänget i Orsa. Dalaskådare och skådare från när och fjärran började strömma till. Fågeln blev en långstannare och är i skrivande stund (10.9) fortfarande kvar.


En trädlärka sträckte förbi vid Finsta ängar, Hedemora, ca 1000 starar rastade vid Kyrkbytjärn, Falun, och svarta rödstjärtar noterades på fyra lokaler – dock bara vid en känd industrilokal. En bit in i månaden kom första höstrapporten om rödstrupig piplärka. Det var ett ex. vid Jakobshöjden, Grövelsjön, Älvdalen. Sedan dröjde det tio dagar innan ”proppen” gick ur och fynd kom in från drygt tio andra lokaler. Bändelkorsnäbb noterades på fem lokaler i norra Dalarna. Avslutningsvis en sydsträckande ortolansparv som observerades vid Lindänget, Orsa.


Bertil
Rahm/RRK Dalarna

Dela gärna!
  • 32
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.