4 november, 2020

Aktuella observationer i Dalarna - OKTOBER 2020

RRKs preliminära månadsrapport.

Sammanställningen är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under OKTOBER månad (CA 1750 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

TVÅ NYA ARTER FÖR DALARNA OCH SVERIGE
– läs mer sist i månadens rapport !

 

Tack för dina rapporter

Rapportera via Artportalen, då kommer dina rapporter direkt till Regionala Rapportkommittén,  RRK Dalarna. 

 

 

Läs ALLA RRKs
rapporter på hemsidan

RRKs rapporter, båda de preliminära månadsrapporterna och den årliga Fågelrapporten,  finns på hemsidan. 

 

Vill du läsa rapporterna, ladda hem dem eller skriva ut dem finns de på hemsidan som egna rapport i pdf-format.

 

Du hittar dem här.

 

VIKTIGT

Ange ALLTID häckningskriterier
där det är möjligt!

Kom ihåg att ange ett så högt häckningskriterie som möjligt under häckningstid och en noggrann lokalangivelse när det gäller rovfåglar och andra känsliga arter. Då döljs rapporten automatiskt för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan se rapporten och kanske hindra en avverkning just där.

AKTUELLA OBSERVATIONER - OKTOBER 2020

Månadens väder kan kort och gott beskrivas som relativt milt men rejält fuktigt. Något snöväder gjorde marken tillfälligt vit också i söder. När det gäller observerade rarare fågelarter måste månaden summeras som helt sanslös och rekordartad! Ett par nya Sverigearter upptäcktes, men vi får nog avvakta den debatt som pågår angående fåglarnas spontanitet innan champagnen tas fram ur kylen, tyvärr. Vi sparar de godaste bitarna till sist i sammanställningen och frångår systematiken något…

 

Under andra veckan av oktober sågs enstaka prutgäss på flera lokaler runt om i landskapet. En flock rapporterades, och det var 18 ex. som sågs utanför Falun vid Skägghedstjärnen, Blixbo. Även vitkindade gäss rapporterades från flera platser och som mest sågs 125 ex. vid Fors, Djura, Leksand, i slutet av månaden. Största rapporterades ansamlingen av sädgäss var 1050 ex. vid Trollbosjön, Hedemora, även det i slutet av månaden.

 

Bland alla sädgäss fanns som vanligt en del tundrasädgäss (rossicus). Som mest noterades 56 ex. vid Hansjö åkrar i Orsa och 25 ex. vid Näs Kungsgård, Fatburen, Hedemora. Även spetsbergsgäss förekom rikligt med observationer på många håll. Absoluta största ansamlingen var 117 ex. vid Södra Fullsta, Avesta. Bläsgäss sågs också på flera platser, främst under första halvan av oktober, och som mest fanns 60 ex. vid Svärdsjösjön utanför Borlänge. En [svart svan] sågs tillfälligt vid Ansta, Säter, och en [snögås] fanns en längre tid vid Limsjön, Leksand.

 

Flockar med bläsänder sågs också, och som mest noterades 280 ex. rastande vid Vikaviken, Mora. Hela 540 krickor rastade i sjön Norra Barken, Smedjebacken. Bergand sågs under lång tid vid Rudängsmyran i Borlänge. Även vid Vikaviken, Mora, och vid Tillhedstjärn, Furudal, Rättvik, sågs enstaka ex. Vid Alviken, Leksand, rapporterades dock fem ex. Även enstaka svärtor sågs på flera håll men en rapport om hela 27 förbiflygande ex. vid Vålan, Mora, sticker ut. En hane alfågel fanns vid Lintjärnen, Furudal, Rättvik, och ett ex. även vid Lunden, Orsa.

Vid Yttermalung, Malung-Sälen, sågs en rapphöna i mitten av månaden, och vid Milsbo, Borlänge, fanns en fasan vid samma tid. Båda får nog anses som utsläppta. En smådopping höll till vid Kyrkbytjärn, Falun, och lite senare fanns även ett ex. vid Hessesjön, Borlänge. Vid Flinesjön, Hedemora, hördes en rördrom tuta (vårkänslor?) en vecka in i oktober. En vattenrall hördes vid Marnästjärn i slutet av månaden och ett gäng rörhöns var kvar hela månaden (och in i november) vid Kasttjärn. Båda lokalerna ligger inne i Ludvika.

 

Från fyra lokaler kom rapport om en till två kustpipare och småsnäppa sågs vid Rudängsmyran i Borlänge. Där fanns även dvärgbeckasin vid ett par tillfällen. Arten noterades även vid Skenshyttenäs, Säter, vid Marnästjärn i Ludvika, samt vid Myrans våtmark i Falun. Månadens enda silltrut var en 1K som flög förbi vid Hessesjön, Borlänge, i mitten av månaden.

Lappuggla rapporterades från Gagnef och Leksand, hökuggla rapporterades från sex lokaler. Fortfarande kom fler rapporter om kungsfiskare än vad vi brukar vara vana vid. En härfågel sågs vid Björbo, Gagnef, i början av månaden, och en berglärka flög förbi flygfältet i Malung.

Ett par sena ladusvalor fanns kvar drygt en vecka in i oktober vid Mobyn, Malung-Sälen, och gransångare noterades så sent som den 30.10 vid Bullsjön i Malung. En rekordsen trädgårdssångare rastade vid Hälsninggården i Falun i mitten av månaden, och vid Bullsjön fanns också en mycket sen grå flugsnappare. Svart rödstjärt observerades på tre lokaler i Sälenfjällen, samt vid Hällarna/ABB i Ludvika.

 

En större piplärka sträckte mot söder över Grängesberg, Ludvika, den första oktober. Tallbit noterades vid naturum vid Fulufjället och vid Lillfjäten, Klutsjön. Båda lokalerna ligger i Älvdalen. Den första i månaden flög en rödstrupig piplärka förbi vid Opsaheden, Äppelbo, Vansbro. Lappsparv noterades på fyra lokaler.

 

 

NU NI!
Sitt ner och håll i er! 

Jag har medvetet sparat det bästa till sist och frångått den systematiska (o)ordningen sammanställningen brukar följa. 

Ängssparv, foto Börje Dahlén

Den 12.10 hittades och fotograferades en sparv vid Flygfältet i Malung. Fågeln kunde bestämmas till ÄNGSSPARV, en art med mycket östligt ursprung och med endast ett par tre tidigare fynd i hela Västra Palearktis (Europa, Mellanöstern, Nordafrika). Förutom upptäckaren hann endast sju skådare fram innan fågeln drog iväg. Ett stort eftersök gav tyvärr negativt resultat. De tidigare fynden har ansetts som icke spontana, men det blir kanske nu läge att omvärdera den uppfattningen, inte minst med tanke på flera av de följande arterna.

Under eftersöket av den första ”megarariteten” vid Flygfältet i Malung hittades en buskskvätta som var en amur- eller vitgumpad buskskvätta! Bilder finns, så förhoppningsvis kommer vi så småningom att få besked om arttillhörighet. Raritetskommittén (Rk) har bordlagt tidigare fynd av just vitgumpad buskskvätta, så det pågår ett omfattande arbete från deras sida.


Landskapets fjärde fynd av korttålärka gjordes i slutet av månaden vid Venjan, Mora. Ytterligare ett äldre fynd finns inom rapportområdet. Fågeln – som vissa menar var av en östlig variant – var kvar in i november och bidrog till upptäckten av ett av månadens mest spektakulära fynd.

Mongolfink, foto Stefan Strandbergh


Vid ett eftersök av korttålärkan i Venjan upptäcktes en fågel som först många trodde var en ökentrumpetare, men lätet, detaljer i dräkten (och även bra bilder) visade istället på MONGOLFINK! Även det en östlig art som enligt viss litteratur är stannfågel. Men flera fynd finns utanför utbredningsområdet, och under år 2018 sågs en ”ökentrumpetare” i Norge, där bilder nu visar mongolfink! Fågeln var kvar i Venjan mellan den 25.10 och den 27.10, och sågs ofta i sällskap med korttålärkan. Hundratals skådare från hela Sverige invaderade samhället, och fågeln hade oftast den goda smaken att visa upp sig fint  på nära håll.

Det blir säkert många och långa diskussioner kring Dalarnas rariteter under oktober – inte minst de två nya fynden för Sverige. RK har inte en lätt uppgift. Vi får helt enkelt avvakta och se, samt hoppas på en saklig debatt och ett beslut med vetenskaplig grund.

 

 

Bertil
Rahm/RRK Dalarna

 

Dela gärna!
  • 32
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.