15 maj, 2020

Fåglar i Dalarna - APRIL 2020

RRKs preliminära månadsrapport.

Sammanställningen är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under APRIL månad (drygt 3700 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte

 

Tack för dina rapporter

Rapportera via Artportalen, då kommer dina rapporter direkt till Regionala Rapportkommittén,  RRK Dalarna. 

 

 

Läs ALLA RRKs
rapporter på hemsidan

RRKs rapporter, båda de preliminära månadsrapporterna och den årliga Fågelrapporten,  finns på hemsidan. 

 

Vill du läsa rapporterna, ladda hem dem eller skriva ut dem finns de på hemsidan som egna rapport i pdf-format.

 

Du hittar dem här.

 

VIKTIGT

Ange ALLTID häckningskriterier
där det är möjligt!

Kom ihåg att ange ett så högt häckningskriterie som möjligt under häckningstid och en noggrann lokalangivelse när det gäller rovfåglar och andra känsliga arter. Då döljs rapporten automatiskt för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan se rapporten och kanske hindra en avverkning just där.

Fåglar sen sist - APRIL 2020

Månaden började rätt kylig och riktig vårvärme ville inte infinna sig förrän några dagar runt den 20:e. Sedan blev det mer normalt igen. Vinden kom mestadels från nordsektorn, vilket bidrog till att det kändes kyligt. Kanske rätt typiskt aprilväder, men under de sista dagarna kom ett ganska rejält bakslag med snö även i söder.


Fortfarande gäs(s)tades Dalarna av en hel del gäss, och framförallt i Hedemora: Vid Flacken, sågs t.ex. 1000 sädgäss i mitten av månaden. Spetsbergsgäss fanns också på flera lokaler (inte bara i Hedemora) och som mest noterades 60 ex. vid Finsta ängar i början av april. Enstaka, och upp till elva ex., bläsgäss sågs mest runt i Hovranområdet. Mindre sångsvan noterades på tre lokaler varav några svanar blev kvar ett tag. De sågs vid Lindänget i Orsa, vid Finsta ängar och Fatburen i Hedemora. Även ”vanlig” sångsvan rastade på många håll och en ansamling är värd att nämna. Vid Hötjärnen, Fredriksberg, Ludvika, rastade 300 ex. i början av månaden. Ett mycket stort antal för dessa trakter.


Tre olika gravänder rastade i Orsa under några dagar. Hela 450 krickor sågs vid Hällatornet, Hedemora. En hane bergand rastade vid Sanda, Mora. Tre svärtor sågs flyga förbi vid Korsnäs/Masugnen i Falun. Flera ansamlingar med sjöorrar började dyka upp och 100 ex. vid Korsnäs/Masugnen var en av de största. Enstaka alfåglar sågs vid Yttermalung, Malung-Sälen, vid Väsman, Ludvika, vid Karlslundstjärn, Falun, samt vid Holens badplats i Orsa. 


En amerikansk kopparand rapporterades i slutet av månaden från Lilla Holmsjön, Borlänge. Om fyndet godkänns blir det Dalarnas fjärde fynd av denna art som man försöker utrota i Europa. Detta pga. hybridrisk med vår egen kopparand. Senast det begav sig i Dalarna var i maj 2001 vid Kyrkbytjärn, Falun.


Två (förmodat utsläppta) rapphöns sågs vid Djäknehyttan, Avesta. Smådopping sågs vid Stora Holmsjön och Rudängsmyran i Borlänge samt vid Fatburen, Hedemora. Gråhakedopping var tillbaka på plats vid Bingsjön, Rättvik. Förmodligen var det månadens sista snöoväder som fick en vit stork att rasta några dagar vid Fjällberget utanför Grängesberg, Ludvika. Fågeln var omärkt. Ägretthäger rapporterades från Lindänget i Orsa och från Långshyttan, Hedemora.


Stäpphök sågs vid tre lokaler under andra halvan av månaden. En hona fanns vid Myrans våtmark i Falun, en hona vid Rudängsmyran i Borlänge, och en 2K hane vid Stadsjön, Hedemora. Röd glada observerades på fyra lokaler; Limsjön i Leksand, Björnhyttans återvinningscentral i Ludvika, vid Nävden i Avesta samt vid Flinesjön i Hedemora. Från hela åtta lokaler rapporterades brun glada! Man kan fundera över hur många ex. landskapet besöktes av. Rent teoretiskt skulle det kunna vara samma ex. som sågs på de olika lokalerna, om man ser till lokal och datum, men det verkar osannolikt. Rrk får studera dokumentationen som kommer in.


Förutom vid de gamla ”säkra” lokalerna vid Vattenparken i Borlänge och Kasttjärn i Ludvika, sågs rörhöns även vid Främbyviken i Falun och vid Kyrkskolan, Skinnarviken, Malung. Hela 1200 tranor rapporterades från Finsta ängar i början av månaden. När vi är inne på ansamlingar måste även 105 storspovar vid Lindänget i Orsa omnämnas. Dvärgbeckasin rastade vid Fårans övre del, Borlänge, och vid Myrans våtmark i Falun. Från fem lokaler kom rapporter om silltrut.


”Öppna” rapporter om lappuggla kom in från Borlänge, Falun och Leksand. Hökuggla rapporterades från Malung- Sälen, Orsa, Borlänge och Säter. Under andra halvan av månaden sågs jorduggla vid Äppelbo, Vansbro, vid Limsjön i Leksand, vid Ö Tandö, Lima, Malung-Sälen samt vid Lunden/Lindänget i Orsa. Från nära tio lokaler kom rapporter om kungsfiskare. Den milda vintern har naturligtvis gynnat arten.


En härfågel höll till vid Nedre Österfors i Gagnef den sista april. Från sju lokaler kom rapporter om råka, ofta 2K-fåglar. En svartkråka sågs vid Västerfors i Gagnef. Spelande trädlärka fanns vid Gustafs, Säter, vid Idflån, Leksand och vid Moren, Hedemora. Ett sträckande ex. noterades också vid Björbo, Gagnef. Tre berglärkor rastade vid Björnhyttans avfallsanläggning utanför Ludvika.


Trots nordvinden och blygsamma temperaturer kom en del fåglar tidigare än normalt. Exempel på det är de ladusvalor som sågs vid Ansta, Säter, redan den 12.4 och den lövsångare som sjöng vid Stensbonäset, Ludvika den 15.4. En brandkronad kungsfågel upptäcktes den första april vid Halvars utsiktspunkt utanför Ludvika. Fågeln hade den goda smaken att stanna ett par dagar så många skådare fick in denna svåra art på sina Dalalistor. Fjärde fyndet i landskapet.


Många rapporter om rastande ringtrastar kom in under månaden. Även stora ansamlingar av andra trastar känns anmärkningsvärda. T.ex. sågs 500 björktrastar vid Sellänget, Borlänge, och hela 160 dubbeltrastar vid Finsta ängar, Hedemora. Innan de svarta rödstjärtarna dök upp på sina vanliga lokaler i Avesta, Ludvika, Borlänge och Falun, rastade några på lite udda lokaler. Ett ex. fanns vid Hamre, Hedemora, ett ex. i Saxdalen, Ludvika och ett ex. vid Lindan, Gagnef.


Över 2000 ex. obestämda bo/bergfinkar räknades sträckande mot norr vid Kräggtjärns stugområde, Venjan, Mora, en dag i mitten av månaden. Förmodligen mest bergfink då den arten varit sparsam på många håll denna vår. Från åtta lokaler, främst i norr, rapporterades bändelkorsnäbbar. Avslutningsvis så kan nämnas att lappsparvar observerades vid sex lokaler, som mest sju ex. vid Trollbosjön, Hedemora.

 

Bertil
Rahm/RRK Dalarna

Dela gärna!
  • 32
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.