20 oktober, 2019

Fåglar sen sist, RRKs preliminära månadsrapporter

Dalarna SEPTEMBER 2019.

Nu är rapporten för SEPTEMBER månad klar.
Sammanställningen är endast ett urval av drygt 860 anmärkningsvärda observationer, där många gällde samma fåglar som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under SEPTEMBER månad. Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av RK eller RRK ännu och kan innehålla fel. Naturligtvis redovisas inte dolda rapporter

 

Tack för dina rapporter

Rapportera via Artportalen, då kommer dina rapporter direkt till Regionala Rapportkommittén,  RRK Dalarna. 

 

 

Läs ALLA RRKs
rapporter på hemsidan

RRKs rapporter, båda de preliminära månadsrapporterna och den årliga Fågelrapporten,  finns på hemsidan. 

 

Vill du läsa rapporterna, ladda hem dem eller skriva ut dem finns de på hemsidan som egna rapport i pdf-format.

 

Du hittar dem här.

 

VIKTIGT

Ange ALLTID häckningskriterie.

 

Observera att när när du anger något häckningskriterie för fynd av känsliga arter blir de dolda för allmänheten i Artportalen. Det viktigaste är att rapporterna kommer in, vilket kan hindra t.ex. en skogsavverkning i ett känsligt område.

 

Skriv ett så högt häckningskriterium som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Ange även lokal så noga som möjligt! Att bara ange häckning av en känslig art med kommunen som lokal, skyddar dem inte från en skogsavverkning! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

Fåglar sen sist - SEPTEMBER 2019

September blev rätt sval och första markfrosten kom i mitten av månaden även i söder. Någon enstaka dag runt den 20:e blev det sommarvärme, men sedan dök kvicksilvret ner rejält igen… Det var betydligt färre rapporter i Artportalen nu jämfört med förra årets 1100, men en hel del godbitar hade Dalaskådarna ändå hittat:

 

Två 1K spetsbergsgäss rastade vid Våmhus, Mora, i slutet av månaden, och två ex. sågs några dagar senare sträcka vid Finsta ängar, Hedemora. En bläsgås noterades också vid Funäsviken i Mora. Nio svärtor rastade den 10.9 vid Hälla, Hovran, Hedemora. Ett gäng om fyra rapphöns sågs vid Isaksbo, Avesta, där även hela 14 fasaner höll till. Utsläppta för jaktändamål naturligtvis. Fasanerna på Sollerön, Mora, rapporterades vid ett par tillfällen – reproducerande?

 

En smådopping upptäcktes vid Lindänget, Orsa, den 26.9, och ett ex. sågs vid Limsjön, Leksand, den sista september. Tre ägretthägrar fanns vid Hälla, Hovran, Hedemora, två ex. rastade vid Svärdsjösjön i Borlänge, och ett ex fanns i slutet av månaden vid Lindänget, Orsa.

 

Grågamen, som i maj passerade norrut genom landskapet med sin GPS, har tillbringat sommaren i Norge. I september gjorde den en Dalarunda igen, då den passerade in i trakterna av Drevdagen för att sedan runda Fulufjället på väg ner mot norra Värmland och vidare tillbaka in i Norge. RK i Sverige, Norge och Danmark har placerat fågeln i kategori E, dvs. bland förrymda/utsläppta fåglar (typ stripgås, mandarinand). Inget kryss med andra ord. Men nog hade det varit mäktigt att få se gamen i Dalarna!

 

En adult hane stäpphök fotograferades vid Backa, Gustafs, Säter, den 5.9. Fortfarande är det lite oklart hur många bruna glador som ”härjat” i vårt område under året. I september fanns två olika ex. i Borlängetrakten och eventuellt ytterligare ett ex. vid Stora Skedvi, Säter.

 

Rörhöns sågs som vanligt vid Kasttjärn i Ludvika och vid Vattenparken i Borlänge. En 1K sågs dessutom vid Rudängsmyran i Borlänge. Hela 700 tofsvipor fanns vid Flinesjön, Hedemora, i mitten av månaden. Två adulta kustpipare fanns den 1.9 vid Södra Fullsta, Avesta. En 1K isländsk rödspov hittades vid Flinesjön den 13.9, där även två sena mosnäppor fanns. Vi är inte bortskämda med ansamlingar av kärrsnäppor, men 25 ex. sågs i alla fall flyga förbi vid Hälla, Hovran, Hedemora, den 10.9.

 

En 1K småsnäppa hittades vid Rudängsmyran i Borlänge, och ett ex. fanns även vid Flinesjön, Hedemora. En dvärgbeckasin rastade vid Björnhyttans återvinningscentral utanför Ludvika den 20.9, och ett ex. sågs även vid Gärdtjärnmyrarna i Malung-Sälen den 26.9. Några sena drillsnäppor får väl plats: Ett ex. rastade vid Rudängsmyran i Borlänge den 15.9, ett ex. vid Sanda i Mora den 21.9, och ett ex. (samma?) vid Tingsnäs udde, Mora, den 24.9.

 

En 1K fjällabb sågs och fotograferades vid Mossbodarna utanför Borlänge på eftermiddagen den 15.9. Udda lokal ”mitt i skogen” kan man tycka! Några timmar senare rapporterades ytterligare en 1K fjällabb vid Himmelslätta i Gagnef! En rekordstor ansamling om 100 ex. skogsduvor rapporterades sträckande vid Sörbogrundet, Hovran, den 5.9. En härfågel fanns mellan den 7:e och den 14.9 vid Malingsbo, Smedjebacken. Ett ex. rastade även vid Opsaheden, Äppelbo, Vansbro, den 11.9. Tyvärr hittades den senare trafikdödad. En 1K+ aftonfalk fanns den 2.9 vid Finsta ängar i Hedemora, och en 1K rastade vid Flygfältrakan, Övre Svärdsjö, i Borlänge den 11.9.

 

Det blev rekord i tajgasångare under månaden: Ett ex. fanns den 19.9 vid Hälla, Romma, Leksand, ett ex. dagen efter vid Kämpebacken i Orsa, två dagar senare hördes ett ex. vid Rista, Gagnef, den 25.9 rapporterades ett ex. från Hälla, Hovran, Hedemora, och slutligen så fanns ett ex. vid Nordibyn, Äppelbo, Vansbro, den 26.9.

En trädlärka rastade på Piplärksåkern, Nyckelby, Borlänge den 14.9. Svarta rödstjärtar sågs vid ABB i Ludvika, SSAB i Borlänge samt vid Siljansågen i Mora. Från fem lokaler i landskapet rapporterades rödstrupiga piplärkor, ytterligare ett ex sågs i Västmanlandsdelen av Ludvika kommun (alltså inom rapportområdet). En ansamling om drygt 1360 obestämda bo-/bergfinkar sträckte mot sydväst vid Finsta ängar i Hedemora, den 14.9. Ca 80 % bedömdes vara bergfink.

 

Från 20 lokaler rapporterades ett till fem ex. av bändelkorsnäbb. Lokalerna fanns i Älvdalen (3), Malung-Sälen (11), Orsa (2), Mora (3) och Smedjebacken (1). En art som verkar vara på tillbakagång i landskapet är lappsparv. Glädjande nog gjordes sex fynd från fem lokaler gällande rastande eller sträckande lappsparvar (ett till tre ex.).

 

 Bertil Rahm/RRK

Dela gärna!
  • 32
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.