7 januari, 2020

Fåglar DECEMBER 2019, RRKs preliminära månadsrapporter

Dalarna DECEMBER 2019.

Sammanställningen är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under december månad (drygt 600 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte

 

Tack för dina rapporter

Rapportera via Artportalen, då kommer dina rapporter direkt till Regionala Rapportkommittén,  RRK Dalarna. 

 

 

Läs ALLA RRKs
rapporter på hemsidan

RRKs rapporter, båda de preliminära månadsrapporterna och den årliga Fågelrapporten,  finns på hemsidan. 

 

Vill du läsa rapporterna, ladda hem dem eller skriva ut dem finns de på hemsidan som egna rapport i pdf-format.

 

Du hittar dem här.

 

VIKTIGT

Ange ALLTID häckningskriterie.

 

Observera att när när du anger något häckningskriterie för fynd av känsliga arter blir de dolda för allmänheten i Artportalen. Det viktigaste är att rapporterna kommer in, vilket kan hindra t.ex. en skogsavverkning i ett känsligt område.

 

Skriv ett så högt häckningskriterium som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Ange även lokal så noga som möjligt! Att bara ange häckning av en känslig art med kommunen som lokal, skyddar dem inte från en skogsavverkning! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

Fåglar sen sist - DECEMBER 2019

Vintern hade svårt att bestämma sig – i alla fall i södra halvan av landskapet. Dis, dimma och duggregn varvades med enstaka kallare perioder och snöfall. I artportalen fortsatte tre arter att dominera fyndbilden – SIDENSVANS, BJÖRKTRAST och TALLBIT.

 

Grågås noterades vid Hovran, Hedemora samt vid Limsjön, Leksand. Ett par krickor blev stationära vid Främby reningsverk i Falun, och – som vanligt – fanns ett ex. även vid Hagge å, Smedjebacken. En bergand höll länge till i Mora och en svärta sågs där tillfälligt. Några sjöorrar fanns också i Ovansiljan i början av månaden. En alfågel var kvar i Malung i början av månaden och ett ex. rastade även vid Lisselhed, Orsa, en vecka in i december.

 

Gråhäger sågs på flera lokaler inne i och strax utanför Ludvika. Fjällvråk noterades i Avesta, Hedemora samt Borlänge. Ormvråk fanns i Avesta och Borlänge. Nu var det ju ingen riktig vinter, men morkullan vid Lindänget, Orsa, några dagar in i månaden, får väl ändå räknas som ett vinterfynd. En 3K havstrut rastade vid Holens badplats i Orsa en vecka in i månaden och en adult upptäcktes på annandagen i Falun där den blev kvar in på nya året.

 

Turkduva verkar numera vara försvunnen från Borlänge-Falun, utan flest rapporter kom från Mora. Arten noterades dock även i Hedemora på ett par lokaler. Lappuggla fanns i Borlänge och hökuggla observerades i Smedjebacken, Leksand, Vansbro och Älvdalen. En kungsfiskare upptäcktes på självaste julaftonen vid Östanforsån i Falun. Den var kvar in i januari. Pilgrimsfalk sågs på flera lokaler runt Hedemora. Säkrast var dock toppen av silon intill riksvägen.

 

På tiotalet lokaler sågs ansamlingar på minst 500 ex. med sidensvansar. Som mest rapporterades 1100 – 1200 ex. vid Morkarlby i Mora. En svarthätta sågs inne i Ludvika och gärdsmygar fanns kvar på många lokaler under hela månaden. Starar sågs i Avesta, Ludvika, Borlänge och Falun. Liksom för sidensvans noterades stora ansamlingar med björktrast. Ett par av de största var 800 ex. vid Boberg, Säter, och 1000 ex. vid Sörvik, Ludvika. Bland alla björktrastar fanns även enstaka rödvingetrastar kvar. Arten sågs i Ludvika, Borlänge, Falun och Orsa.

 

 

Rödhake fanns i Gustafs, Säter, samt inne i Falun. En forsärla fanns åter vid Främby reningsverk i Falun, där den var kvar efter nyåret. Dagarna innan julhelgen fanns en sädesärla vid hamnen i Smedjebacken. Åter var det många rapporter av enstaka eller mindre gäng med tallbitar. Som mest sågs 38 ex i Falun. Från drygt 15 lokaler rapporterades det om enstaka bändelkorsnäbbar. Flest rapporter kom från norra och nordvästra delen av landskapet. Som mest sågs tolv ex. vid Kapellrundan, Evertsberg, Älvdalen.

 

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Dela gärna!
  • 32
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.