5 november, 2019

Fåglar sen sist, RRKs preliminära månadsrapporter

Dalarna OKTOBER 2019.

Sammanställningen är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under oktober månad (drygt 920 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte

 

Tack för dina rapporter

Rapportera via Artportalen, då kommer dina rapporter direkt till Regionala Rapportkommittén,  RRK Dalarna. 

 

 

Läs ALLA RRKs
rapporter på hemsidan

RRKs rapporter, båda de preliminära månadsrapporterna och den årliga Fågelrapporten,  finns på hemsidan. 

 

Vill du läsa rapporterna, ladda hem dem eller skriva ut dem finns de på hemsidan som egna rapport i pdf-format.

 

Du hittar dem här.

 

VIKTIGT

Ange ALLTID häckningskriterie.

 

Observera att när när du anger något häckningskriterie för fynd av känsliga arter blir de dolda för allmänheten i Artportalen. Det viktigaste är att rapporterna kommer in, vilket kan hindra t.ex. en skogsavverkning i ett känsligt område.

 

Skriv ett så högt häckningskriterium som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Ange även lokal så noga som möjligt! Att bara ange häckning av en känslig art med kommunen som lokal, skyddar dem inte från en skogsavverkning! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

Fåglar sen sist - OKTOBER 2019

 

Månaden präglades av kyligt väder och en hel del nederbörd. Trots detta gjordes många intressanta fynd:

 

En prutgås hittades vid Sellnässjön utanför Borlänge den 22.10 och var kvar i området en tid. Även vitkindade gäss noterades på flera lokaler och några av de största ansamlingarna var 30 – 35 ex. på ett par lokaler i Gagnef, 44 ex. vid Viksö, Runn, Borlänge, samt 22 ex. vid svärdsjösjön i Borlänge. Som mest sågs 800 sädgäss vid Trollbosjön, Hedemora, i början av oktober. Även spetsbergsgäss dök upp i mindre antal på flera platser och som mest fanns 30 ex. rastande vid Sörbogrundet, Hovran, Hedemora. Samma sak gällde för bläsgäss där antalet ökade under månaden och som mest fanns 60 ex. rastande vid Näs Kungsgård, Hedemora. Även i Leksand och Gagnef noterades flockar, men då om 14 ex.

 

Enstaka bergänder observerades på en handfull lokaler och svärta noterades vid Bonäs, Mora, och vid Viksö, Runn, Borlänge. Från sex lokaler rapporterades enstaka alfåglar. Ansamlingar med storskrakar brukar om höstarna dyka upp framförallt i Hedemoratrakten. Så även denna höst då det samma datum sågs 400 ex. vid Myckelby och 300 ex. vid Stjärnsund.

 

Rapphöns – förmodat utsläppta för jaktändamål – fanns både vid Isaksbo i Avesta och Bodlindor i Leksand. Inte mindre än 25 tuppar och 15 hönor fasaner fanns också vid Isaksbo – helt klart utsläppta. Även från Sollerön, Mora, rapporterades fasan, dock enstaka ex.

 

En smådopping sågs tillfälligt vid Rudängsmyran i Borlänge i slutet av månaden. På samma lokal sågs en ägretthäger. Arten fanns även vid Lindänget i Orsa, Flinesjön och Fatburen i Hedemora, samt så långt mot nordväst som vid Lima kyrka, Malung-Sälen. Tre vattenrallar observerades vid Kyrkbytjärn, Falun, i mitten av månaden. I början av oktober fanns enstaka rörhöns kvar vid Vattenparken i Borlänge, medan det vid Kasttjärn i Ludvika fanns rörhöns hela månaden (och in i november).

 

En 1K kustpipare rastade vid Rudängsmyran i Borlänge och några dagar senare sågs ett ex. flyga förbi vid Hällatornet, Hovran, Hedemora. En sen brushane noterades i mitten av månaden vid Fatburen, Hedemora, och på samma lokal höll sig två 1K kärrsnäppor kvar till i slutet av oktober. Dvärgbeckasin sågs till och från under större delen av oktober vid Rudängsmyran i Borlänge. Arten noterades även vid Myckelby, Hedemora, samt vid Kyrkbytjärn, Falun. En sen dubbelbeckasin rapporterades från Fatburen, Hedemora, i mitten av oktober. Dalarnas andra fynd av brednäbbad simsnäppa gjordes i början av månaden vid Rudängsmyran i Borlänge. Från upptäckt till säker artbestämning dröjde ett par timmar då fågeln behagade gömma sig den mesta tiden. Tyvärr var den borta dagen efter så det blev inte många skådare som hann få se den.

 

En 3K+ ”nordsjösilltrut” (intermedius) rastade vid Rudängsmyran i slutet av månaden. Vid Hagen, Dala-Floda, Gagnef, fanns en turturduva i början av oktober. Senare under månaden fanns ett ex. även vid Risätra, Malung-Sälen. Från sju lokaler rapporterades lappuggla, hökuggla sågs på två och jorduggla fanns på fem lokaler.

 

Kungsfiskare observerades vid Isaksboholmen i Avesta, vid Frostbrunnsdalen i Borlänge, samt vid Lisselhed i Orsa. En härfågel sågs i början av månaden vid Storsund, Torsång, Borlänge, och cirka tre veckor senare sågs ett ex. vid Sunnansjö, Ludvika.

 

En sen 1K törnskata fanns den 11.10 i Orsa. Råka sågs vid Övre Svärdsjö i Borlänge, och förmodligen var det samma ex. som ett par dagar senare fanns vid Fårans utlopp, Naglarby. En sen lövsångare fanns den 11.10 vid Hällatornet, Hovran, Hedemora, och sena gransångare var till exempel ett ex. den 21.10 vid Gamla Knutsbo inne i Ludvika och ett ex. den 24.10 vid Brunna, Hovran. En tajgasångare togs omhand efter en krasch mot ett fönster den 12.10 vid Sågmyra, Falun.

 

Ringtrast rastade i slutet av månaden både vid Hörksbyn (Vstm), Ludvika och vid Skattungbyn, Orsa. En sen grå flugsnappare sågs den 4.10 vid Norr Lindberg, Leksand. På samma lokal fanns även en svart rödstjärt. Arten noterades även nära Jan Matsdammen (Vstm), Ludvika. I slutet av oktober fanns en forsärla vid Främby reningsverk i Falun och en rödstrupig piplärka rapporterades rätt sent från Näs Kungsgård, Hedemora.

 

Cirka 1000 bergfinkar sågs den första oktober vid Uvberget, Asplunda, Borlänge. I mitten av månaden började en del tallbitar dyka upp runt om i rapportområdet och arten verkade allmän – kanske främst i södra halvan – resten av oktober. Några större ansamlingar var till exempel 21 ex. vid Sifferbo, Gagnef, 40 ex. i Mora, 20 ex. vid Gamla Knutsbo i Ludvika samt 29 ex. vid Hörksbyn (Vstm), Ludvika. Från tolv lokaler rapporterades fortfarande bändelkorsnäbbar och på sju lokaler sågs lappsparv.

 

 Bertil Rahm/RRK

Dela gärna!
  • 32
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.