7 februari, 2021

Aktuella observationer i Dalarna - JANUARI 2021

RRKs preliminära månadsrapport.

Sammanställningen är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under JANUARI månad (CA 1750 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Tack för dina rapporter

Rapportera via Artportalen, då kommer dina rapporter direkt till Regionala Rapportkommittén,  RRK Dalarna. 

 

 

Läs ALLA RRKs
rapporter på hemsidan

RRKs rapporter, båda de preliminära månadsrapporterna och den årliga Fågelrapporten,  finns på hemsidan. 

 

Vill du läsa rapporterna, ladda hem dem eller skriva ut dem finns de på hemsidan som egna rapport i pdf-format.

 

Du hittar dem här.

 

VIKTIGT

Ange ALLTID häckningskriterier
där det är möjligt!

Kom ihåg att ange ett så högt häckningskriterie som möjligt under häckningstid och en noggrann lokalangivelse när det gäller rovfåglar och andra känsliga arter. Då döljs rapporten automatiskt för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan se rapporten och kanske hindra en avverkning just där.

AKTUELLA OBSERVATIONER - JANUARI 2021

Nyåret börjande nollgradigt och med rätt lite snö här i söder, men full vinter i norr. Många sjöar och vattendrag var isfria, men runt tio dagar in på nya året blev det kallare och isarna la sig på många håll. Många anmärkningsvärda fynd av just sjöfåglar gjordes under månaden och många andra arter, som lurats (?) av den milda december fanns kvar. Något nytt fenologirekord gjordes också. Månaden avslutades rejält kylig med minus tjugo grader även i söder. Av de dryga 1750 rapporterna gällde väldigt många samma
arter och individer, och nästan hälften av rapporterna kom in de första tio dagarna av månaden. Kanske det var en hel del årslistor som behövde fyllas på?

 

På nyårsdagen fanns hela 1600 kanadagäss kvar vid Hovran, Hedemora. Antalet tunnades ut allt eftersom kylan kom. Även enstaka grågäss och upp mot 30 sädgäss noterades strax efter nyår i Hedemora. En 2K bläsgås upptäcktes i mitten av månaden vid reningsverket i Långshyttan, Hedemora. Enstaka bläsänder rapporterades från flera lokaler runt Mora i slutet av månaden. Inga krickor fanns denna vinter i Smedjebacken som vi blivit vana vid. Däremot kom rapporter från Hedemora,
Borlänge, Falun, Leksand och Mora.

 

Tre viggar fanns några dagar vid Tisken i Falun och en bergand låg i en liten vak vid Trollbosjön, Hedemora. Kanske var det samma ex. som senare sågs vid Långshyttan. Från runt tio lokaler kom rapporter om ett till två ex. svärta. Det är vi inte vana vid i januari! Arten sågs i Hedemora, Borlänge, Rättvik, Mora, Vansbro och Malung-Sälen. Även tre fynd av sjöorrar gjordes under månaden. Det var åtta ex. vid Åmåsäng och ett ex. vid Nusnäs i Mora, samt sex ex. vid Myckelby, Hedemora.

 

Fyra rapphöns vid Övre Svärdsjö, Borlänge, drog till sig många skådare där de under  några dagar födosökte i snön så man ibland endast såg huvudena på dem. Fyra till noterades vid Piplärksåkern i Borlänge när de flög över vägen där. Tyvärr miste minst tre livet då. Rapphöns i Dalarna är förmodligen utsläppta för jakt eller för träning av jakthundar. En skäggdopping fanns vid Flinesjön, Hedemora, i början av månaden. Gråhägrar sågs främst i Ludvika, men även i Hedemora och Borlänge.

 

Fjällvråkar fanns kvar i Avesta, Hedemora och Borlänge, och ormvråkar sågs i Hedemora, Borlänge och Falun. Första januarifyndet av vattenrall gjordes vid Österbyn, Svärdsjö, Falun, där ett dött ex. hittades på en gårdsplan den 30.1. Dagen efter upptäcktes ett högst levande ex. vid Årängen, Söderbärke, Smedjebacken. Den fågeln blev kvar ett par dagar in i februari. Andra januarifyndet av morkulla gjordes vid Sätergläntan, Insjön, Leksand, den
22.1. Det första fyndet gjordes år 2016. En 4K havstrut höll till vid Väsman inne i Ludvika till isen la sig och en adult sågs sträckande söderut vid Transtrand och Husom, Malung-Sälen, i slutet av månaden.

 

Lappuggla rapporterades från Smedjebacken, Orsa, Vansbro och Malung-Sälen. Från sex
lokaler kom rapporter om hökuggla. Två av dem blev publikmagneter då de hade den goda smaken att stanna länge. Det var ett ex. vid Klosterån,Flinesjön, Hedemora, och ett ex. vid Halvarsgårdarna, Borlänge. Vid åtta lokaler sågs kungsfiskare. Tyvärr var ett ex. funnen död och ett annat ex. var skadad och dog senare. Fåglarna noterades i Hedemora, Säter, Borlänge, Falun och Leksand.

 

En tornfalk var rätt stationär i området runt Näsgårdsön, och en stenfalk sågs tillfälligt vid Hällagrundet, Hovran. Som vanligt fanns pilgrimsfalk vid silon efter Rv 70 i Hedemora där för övrigt de två andra ”falklokalerna” också ligger. Pilgrimsfalk noterades även vid  Våmhuskojan, Mora.

 

En förmodligen rätt så frusen sånglärka fanns vid Sundborn, Falun, i början av januari. Svarthätta såg på ett par lokaler i Borlänge, varav ett par var stationära länge, och vid Mobyn,Malung-Sälen. Enstaka starar rapporterades från flera lokaler, men stora ”ansamlingar” brukar vi inte ha under vintern. Dock sågs 60 ex. vid Sörbro, Borlänge, och 50 ex. vid Älvgården, Hedemora. Dessutom rapporterades 36 ex. vid Trönö, Borlänge, och 19 ex. vid Södra Fullsta, Avesta.

 

Vid Sonnboviken i Avesta sågs en rödvingetrast i början av månaden. Från sju lokaler i Hedemora, Borlänge, Falun, Gagnef och Malung-Sälen kom rapporter om rödhakar. Forsärlan vid Främby reningsverk i Falun var på plats. Tio tallbitar sågs i början av månaden vid Djustjärnsmyrarna, Mora, och tolv ex. flög förbi vid Romme Alpin, Borlänge,
i slutet av månaden. Vinterhämplingar rapporterades från tre lokaler i Hedemora där som mest 70 ex. fanns vid Skoga/Wiks bro.

 

 

Bertil Rahm /RRK Dalarna

Dela gärna!
  • 32
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.