5 februari, 2020

Fåglar JANUARI 2020, RRKs preliminära månadsrapporter

Dalarna JANUARI 2020

Sammanställningen är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under januari månad (drygt 1500 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte

 

Tack för dina rapporter

Rapportera via Artportalen, då kommer dina rapporter direkt till Regionala Rapportkommittén,  RRK Dalarna. 

 

 

Läs ALLA RRKs
rapporter på hemsidan

RRKs rapporter, båda de preliminära månadsrapporterna och den årliga Fågelrapporten,  finns på hemsidan. 

 

Vill du läsa rapporterna, ladda hem dem eller skriva ut dem finns de på hemsidan som egna rapport i pdf-format.

 

Du hittar dem här.

 

VIKTIGT

Ange ALLTID häckningskriterie.

 

Observera att när när du anger något häckningskriterie för fynd av känsliga arter blir de dolda för allmänheten i Artportalen. Det viktigaste är att rapporterna kommer in, vilket kan hindra t.ex. en skogsavverkning i ett känsligt område.

 

Skriv ett så högt häckningskriterium som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Ange även lokal så noga som möjligt! Att bara ange häckning av en känslig art med kommunen som lokal, skyddar dem inte från en skogsavverkning! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

Fåglar sen sist - JANUARI 2020

Landskapet var tämligen tydligt tudelat – vinter i norr och höst eller vår i söder med barmark. Det var rätt gott om nederbörd. I södra halvan föll den mest som regn och tillsammans med kraftiga vindar och höga temperaturer gjorde det vädret att många sjöar och vattendrag var öppna. Fågelmässigt blev det, trots alla rapporter i AP, en rätt så händelsefattig månad.

Några arter som utmärkte sig under januari var t.ex. sidensvans som, i alla fall under första halvan av månaden, fortfarande fanns i ansamlingar som kunde räknas i 100-tal, kanske upp mot 1000 ex. någonstans. Det samma gällde för björktrast vars antal drastiskt minskade senare under månaden. Fortfarande fanns det gott om tallbitar i början, men även de minskade rejält. Rapporter om bändelkorsnäbbar fortsatte att komma in, men nu mycket sporadiskt.

Övervintrande starar brukar vi ha i enstaka exemplar, så även i år på några håll t.ex. i Leksand och Gagnef. Men att flockar på över 30 ex. noteras vintertid, som nu i Falun, får ses som anmärkningsvärt. ”Vintern” gynnade såklart även gärdsmyg som rapporterades från många lokaler.

Eftersom det var gott om öppna vatten noterades även kanadagås, grågås, knölsvan och sångsvan mer än vanligt. Var det vårkänslor som fick sädgäss att dyka upp i Hovranområdet, Hedemora, under andra halvan av januari? Som mest noterades 26 ex. vid Hällagrundet. Krickparet vid Främby reningsverk i Falun och honan vid Hagge å, Smedjebacken, fanns kvar. Dessutom sågs en hona vid Bullerforsen i Borlänge. En sjöorre rastade en tid vid Sundet, Sollerön, Mora, runt mitten av januari. En vecka in i månaden hittades en hona salskrake vid Hovran, Hedemora.

En förmodat utsläppt fasan observerades i mitten av januari vid Isaksbo, Avesta. Ett gäng gråhägrar övervintrade vid Gårlången/Övre Hillen strax utanför Ludvika. Sex ex. noterades där. Några fjällvråkar brukar vi hitta vintertid. Arten noterades i Avesta, Hedemora och Borlänge. Även ormvråk fanns i Avesta och Hedemora.

Den mest oväntade arten i januari var nog den trana som övervintrade vid By utanför Avesta. En havstrut verkade ha ”parkerat” vid Östanforsån i Falun. Några dagar fanns faktiskt två ex. där. ”Öppna” lappugglor fanns i Borlänge och Falun. Hökugglor observerades i Hedemora, Borlänge, Falun, Leksand och Rättvik. Ett ex. i Borlänge, vid Medväga-Bomsarvet, blev en långstannare, och fågeln vid Limsjön i Leksand slutade tyvärr sina dagar som död i en kråkfälla!

En kungsfiskare fanns hela månaden vid Varpans utlopp i Falun och arten sågs även tillfälligt i slutet av månaden både vid Dalälven nära Nedre Tosarby, Säter, och vid Frostbrunnsdalen, Borlänge. Stenfalk sågs under månadens sista dagar vid Mossbodarna, Borlänge, vid Lilla Lönnvattnet, Falun, samt vid Timmersmora, Leksand. De två övervintrande pilgrimsfalkarna i Hedemora sågs av och till runt om i Hovranområdet och mot Kloster. Säkrast var dock högst upp på silon vid riksvägen inne i Hedemora. Arten noterades också på ett par lokaler i Falun.

En svarthätta fanns i början av januari inne i Ludvika och senare fanns ett ex. även i Falun. Två rödvingetrastar observerades vid Murbo, Borlänge, i början av månaden. Under hela januari fanns en rödhake i Gustafs, Säter, och på ett par platser i Falun sågs arten lite mer tillfälligt. Järnsparv är ovanlig under vintern men ett ex. rapporterades från Öje, Malung-Sälen i början av månaden, och i mitten av månaden rapporterades ett ex. även från Eret, Hedemora.

Forsärlan vid Främby reningsverk i Falun hade inga problem under månaden utan fanns kvar. Under andra halvan av januari dök även vinterhämplingar upp. Elva ex. rastade vid Övre Svärdsjö, Borlänge, tre ex. flög förbi vid Hälla, Hovran, 30 ex. sågs vid Samuelsdal, Långshyttan, och 30 ex. sågs vid Stadssjön – de tre senare lokalerna ligger i Hedemora. Avslutningsvis en snösparv som fanns i slutet av månaden vid Gråda, Gagnef.


Bertil Rahm/RRK Dalarna


Dela gärna!
  • 32
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.