Falu fågelklubb

Falu fågelklubb

Vår verksamhet

Klubbens målsättning är att främja fågelskyddet, dokumentera fågellivet samt entusiasmera fågelintresset i Falu
kommun.

Historik

Falu Fågelklubb bildades 1 februari 1994.

Vill du veta mer

Besök gärna vår hemsida www.falufagelklubb.se, Facebook eller kontakta ordförande:

Urban Grenmyr
070-697 80 10
urban.grenmyr@gmail.com