Örnmatning

Örnmatning

Kungsörn på matning. Foto: Leif Carlberg

Hovranområdets Ornitologiska Förening har under lång tid utfordrat örnar vintertid, under de senaste 10 åren i kommunens nordöstra delar.

 

Föreningen vill bidra till att örnar, framför allt Kungsörn, men även Havsörn, får tillgång till giftfri mat vintertid. Detta för att bevara en livskraftig örnstam och det är framförallt viktigt för ungörnar som har svårare att livnära sig de första vintrarna än äldre örnar.

 

En annan viktig del i verksamheten är att identifiera individmärkta örnar och rapportera avlästa ringar till Örn72 och Naturhistoriska Rikmuseet/ringmärkningscentralen för uppföljning om örnarnas flyttningsrörelser samt åldersbestämningar.