Inventeringar 2019

Standard- och nattrutter. Som vanligt ska de 48 standardrutterna inom ramen för svensk häckfågeltaxering genomföras. Läs mer om standard- och

Läs mer »
Nyheter

Omval på årsmötet

Omval kan betyda olika saker. I politiken betyder omval att valet måste göras om. I DOF betyder omval att de

Läs mer »
Nyheter

Inventering berguv

Riksinventering av Berguv 2019 – 2020 BirdLife Sverige har beslutat att tillsammans med regionalföreningarna runt om i landet genomföra en

Läs mer »

Nyheter på hemsidan

Dalakalendern har uppdaterats med direkt länk till lokala fågelklubbars och övriga “naturvårdsföreningars” program. Boken Dalarnas fåglar från 1993 har skannats

Läs mer »
Nyheter

Snart är våren här

Snart är våren här, så även vårfåglarna – och ett annat säkert vårtecken är årets första nummer av medlemstidningen Fåglar i

Läs mer »

Obsarna

Se dagens obsar här!
Se hur många arter setts totalt här!
Se hur många arter setts under 2018 här!

Ligorna

Se skådarligan här! (2018)
Se skådarligan här! (Alla år)

Lokalerna

Se fågellokalligan här! (2018)
Se fågellokalligan här! (Alla år)