3 oktober, 2020

Kungsörnsinventering i Dalarna 2020

För första gången under 2000-talet har det varit två bra år i följd för kungsörn i Dalarna. Förra året, 2019 var ett rekordår och 2020 blev nästan lika bra.


Under året har vi besökt 69 revir. I 52 av reviren fanns örnar på plats. Antalet häckande par var 24 och 22 par lyckades med häckningen och fick sammanlagt 26 ungar. Bara under 2019 har det varit fler ungar i Dalarna.


Två nya revir hittades under året, i Leksand och Vansbro kommuner. Båda reviren fastställdes genom observation av parning under vårvintern. Mellan november 2019 och september 2020 har vi hittat nio nya bon. Två av bona fanns i de två nyupptäckta reviren och övriga sju är alternativbon i kända revir.


Inventering i augusti och första halvan av september kan vara effektivt för att hitta ungar från oupptäckta bon. I sjutton revir där häckning inte fastställts under året gjordes besök under den här tiden. I ett revir där det inte varit häckning sedan 2014 hördes en unge 4 augusti och 7 augusti sågs den flyga med en av föräldrarna. Boet hittades 12 augusti.


Av länets 26 ungar kunde 22 ringmärkas. Två av årets ungar var för stora för ringmärkning när bona hittades, och två boträd var så murkna att vi avstod från ringmärkning av säkerhetsskäl.


Börje Dahlén

Dela gärna!

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.