30 maj, 2019

  • 2019
  • BioBlitz
  • BioBlitz Dalarna
  • den biologiska mångfaldens dag

Över 400 arter hittades vid årets BioBlitz Dalarna!

I samband med den biologiska mångfaldens dag arrangerades för andra gången BioBlitz Dalarna lördagen den 25 maj. I år hölls den vid Backa våtmark i Danholn strax utanför Falun.

 

Syftet med BioBlitzen var att upptäcka så många arter som möjligt i området tillsammans med allmänheten och samtidigt öka intresset för den biologiska mångfalden.

 

Dagen startades kl. 06 med en fågelvandring runt området, ledd av Dalarnas ornitologiska förening och man lyckades se totalt 35 arter under den turen. Dagen fortsatte sedan med flera exkursioner i området med inriktning på t.ex. pollinatörer och flora. Under dessa turer växte artlistan allt längre. Den sista exkursionen startades strax efter kl. 22 och då var det nattsångare och fladdermöss som stod i fokus. Strax före midnatt slogs lägret igen och BioBlitz Dalarna var officiellt över för i år.

 

Preliminära siffror visar att årets BioBlitz lyckades hitta 411 arter, varav 16 är rödlistade och 21 observatörer bidrog. Allt är dock inte artbestämt och inlagd på listan ännu, så siffran förväntas stiga.

 

Uppskattningsvis besökte 200 personer BioBlitzen vilket var mer än förra årets BioBlitz vid Långsjön i Borlänge.

Håvning pågår! Foto: Jakob Wallin

Aktiva besökare
Väldigt många av besökarna tog håvar och burkar med sig från lägret och samlade in arter som experterna kunde artbestämma.

 

Succés
Återigen blev evenemanget en succé sett till antal arter som hittades, antal besökare samt intresset för den biologiska mångfalden.

BioBlitz
BioBlitz kan beskrivas som en intensiv tidsperiod av biologisk inventering av ett specifikt område. Experter och amatörer inventerar alla levande organismer inom ett utvalt område.

Arrangörer
Naturföreningarna i Dalarna som arrangerade detta för andra gången var: Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland, Dalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och i samarbete med Studiefrämjandet och Dalarnas museum.

Biologiska mångfaldens dag
2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. 2017 var första året dagen lyftes i Sverige tack vare Rebecka Le Moine och Erik Hansson.

Dela gärna!

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.