13 oktober, 2020

Vitrygg i Dalarna

Ungar av vitryggiga hackspettar utsläppta i Dalarna.  

Under sommaren har Naturskyddsföreningen släppt ut sju ungar av vitryggig hackspett i Dalarna. Dessa kommer nu att under det kommande året att förflytta sig runt över stora områden för att sedan leta ett revir där de kan börja att häcka. Därmed är det möjligt att se dessa och Naturskyddsföreningen vill ha in rapporter om de observeras.


De är märkta på vänster ben med en gul ring med två svarta bokstäver på och är lätta att läsa av. De söker sig gärna till fågelmatningar med talg eller ister. De föredrar lövskog eller lövträdridåer mot vattendrag och där kan man höra deras kontaktläte som är ett ”köck”. Större hackspettens läte påminner om detta men låter ”kyck”. När de hackar i ved hörs de glesa men kraftiga hackningarna på långt håll. Redan i februari hörs de revirhävdande vitryggarnas långa trumningar.


I början av juli transporterades vitryggsungarna från Nordens ark där de är födda till tre utsläppsburar i Dalarna. Burarna stod i ett stort skogsområde med gamla lövträd och mycket död ved. Där fick de sitta i cirka en vecka för att vänja sig vid sin nya omgivning. De matades två gånger om dagen med levande larver och frukt. Efter cirka en vecka öppnades burarna och de släpptes ut i det fria. Vitryggarna fick fortsatt mat två gånger dagligen vid burarna fram till början av augusti då det övergick till en matning. Ungarna blev mer och mer självständiga och efter någon vecka så var flertalet av dem bara sporadiskt vid utsläppsburarna.


Nu kommer talg att sättas ut på lämpliga ställen så får vi se om de kommer att dyka upp där.


Spana och rapportera

Dalälven är en bra ledlinje med sina fina lövskogsmiljöer så spana efter dem där och rapportera in till projektet om ni ser någon av årets utsläppta fåglar.


Vitrygg i Dalarna

DOF startade ett regionalt nätverk som syftar till att ge den vitryggiga hackspetten möjligheter att åter etablera sig i länet. Tillsammans med alla lokala fågelklubbar i Dalarna och övriga ideella naturvårdsföreningar, länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunala naturvårdare samt många privata markägare, vill vi skapa ett lokalt engagemang.


Staffan Müller, Leksand är projektledare och i den övergripande projektgruppen ingår även ordförande Stig-Åke Svenson och viceordförande Lars-Erik Nilsson.

Målet med projektet är att den vitryggiga hackspetten åter ska bli en naturlig del av länets fågelfauna.


Projektet bedrivas i samverkan med aktörer inom åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett och målet är att varje kommun skall skap och skydda en lokal biotop som är lämplig för att hysa den vitryggiga hackspetten.


Med en ”lämplig biotop” avses ett lövskogsområde som är >100ha (inom 500 ha-area) och som är åtgärdat (dvs innehåller >20kbm död ved/ha).

Eftersom vi i Dalarna i stort sett saknar sammanhängande lövområden i denna storlek, får vi dock nöja oss med mindre ytor.


Projektets årsrapport presenteras här i medlemstidningen (nr 1 i mars) samt på hemsidan.


VINTERMATNING AV VITRYGGIG HACKSPETT

Snart påbörjas årets vintermatning av vitrygg i lämpliga biotoper runt om i Dalarna.
Känner du till en lämplig biotop och vil delta i projektets vintermatning hör av dig till Staffan Müller:
 
 

Läs mer om projekt Vitryggig hackspett på Naturskyddsföreningens hemsida:
www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/vart-arbete/arterna-vi-vill-radda/projekt-vitryggig-hackspett
www.naturskyddsforeningen.se/vitrygg/

 

Kontaktpersoner

Linda Petersson, linda.petersson@naturskyddsforeningen.se
Kristoffer Stighäll, kristoffer.stighall@naturskyddsforeningen.se
Paula Andersson, paula.andersson@naturskyddsforeningen.se

 

Läs mer om DOFs Vitryggsprojekt på Dalafaglar.se

Dela gärna!

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.