Artiklar & Nyheter

11 mar 2019

Inventeringar 2019

DOF påbörjar också en riktad inventering av Hovranområdet för att få en bild av dels storleken på de rastande/sträckande populationerna…

DOF påbörjar också en riktad inventering av Hovranområdet för att få en bild av dels storleken på de rastande/sträckande populationerna av främst våtmarksfåglar och dels en bild av häckfågelfaunan. Underlaget ska levereras till BirdLife Sverige för att rapporteras som uppföljning av det s.k. IBA-området. Men det kan också vara ett intressant underlag för att följa eventuella förändringar som kan bli…

Läs mer

10 mar 2019

Omval på årsmötet

Omval kan betyda olika saker. I politiken betyder omval att valet måste göras om. I DOF betyder omval att de…

Omval kan betyda olika saker. I politiken betyder omval att valet måste göras om. I DOF betyder omval att de funktionärer som var valda förra mandatperioden blev valda även för nästa mandatperiod. Styrelsen beviljades inte bara ansvarsfrihet, men tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter blev omvalda. Även andra funktionärer som t ex revisor och revisorssuppleanter omvaldes. DOF har varit utan…

Läs mer

8 mar 2019

Inventering berguv

BirdLife Sverige har beslutat att tillsammans med regionalföreningarna runt om i landet genomföra en riksinventering av berguv 2019 och 2020.  Birdlife…

BirdLife Sverige har beslutat att tillsammans med regionalföreningarna runt om i landet genomföra en riksinventering av berguv 2019 och 2020.  Birdlife Sverige kommer att koordinera arbetet så att det kan genomföras så att vi får ut maximalt från de förvärvade observationerna. Berguven har haft minskande populationer i stora delar av landet. Det verkar som det endast är i Götalands väst- och…

Läs mer

6 mar 2019

Nyheter på hemsidan

Dalakalendern har uppdaterats med direkt länk till lokala fågelklubbars och övriga "naturvårdsföreningars" program.Boken Dalarnas fåglar från 1993 har skannats in…

Dalakalendern har uppdaterats med direkt länk till lokala fågelklubbars och övriga "naturvårdsföreningars" program.Boken Dalarnas fåglar från 1993 har skannats in och finns nu att läsa på hemsidan och medlemstidningen  Fåglar i Dalarna finns nu också på hemsidanBläddra längst ned på startsidan för att komma till Dalakalendern.Boken Dalarna Fåglar 1993 finns nu att läsa på hemsidan.Medlemstidningen Fåglar i Dalarna 2017 finns…

Läs mer

4 mar 2019

Snart är våren här

Snart är våren här, så även vårfåglarna - och ett annat säkert vårtecken är årets första nummer av medlemstidningen Fåglar i…

Snart är våren här, så även vårfåglarna - och ett annat säkert vårtecken är årets första nummer av medlemstidningen Fåglar i Dalarna. Fyra nummer per år av Fåglar i Dalarna ingår i medlemskapet och om du inte redan gjort det är det alltså hög tid att förnya ditt medlemskap i DOF. Enklast gör du det genom att sätta in medlemsavgiften på DOFs…

Läs mer