10 mars, 2019

Omval på årsmötet

Omval kan betyda olika saker. I politiken betyder omval att valet måste göras om. I DOF betyder omval att de funktionärer som var valda förra mandatperioden blev valda även för nästa mandatperiod.

 

Styrelsen beviljades inte bara ansvarsfrihet, men tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter blev omvalda. Även andra funktionärer som t ex revisor och revisorssuppleanter omvaldes. DOF har varit utan valberedning 2018, men på årsmötet valdes Leif Berglund, Falun, Bertil Helmersson, Malung och Leif Carlberg, Gustafs till valberedning.

 

Styrelsens sammansättning finns på hemsidan under Om DOF/Styrelsen.

 

Vill du läsa protokollet från årsmötet anmäl dig till DOFs m@il-lista genom att skicka ett mail till sekreterare petrus.tengner@gmail.com.

Eko-X Dalarna

Håkan Sandin fick DOFs vandringspris som vinnare av EKO-skådningen både 2017 och 2018. Håkan var dock inte närvarande, men får priset på annat sätt.

Ordförande uppmanade fler att delta i denna aktivitet och Bertil Rahm informerade om att nästa års Artrally kommer att innehålla en EKO-klass.

Bengt Eriksson, Borlänge – avtackades efter ett mångårigt ansvar för DOFs medlemsregister och även tidigare sekreterare under många år.

Fågelskådning – då, nu och i framtiden Anders Wirdheim

Efter årsmötet höll Anders ett lysande föredrag om fågelskådandets historia och han började redan med istiden och nämnde att de första fåglar som troligen kom till Sverige när isen började dra sig tillbaka var korpen. Som vanligt är det omöjligt att återberätta ett föredrag, men det var en fantastisk resa som Anders tog oss med på.

När man ser bilderna på 40– och 50-talets skådare undrar ju hur de skulle reagera på dagens möjligheter med ljusloggar, satellitsändare och Artportalen som ger oss helt nu kunskap om fåglar och tex deras flyttvägar.

DOF framför ett stort tack till Anders för en spännande och intressant resa.

Svend Svarrer

Dela gärna!

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.