8 mars, 2019

Inventering berguv

Riksinventering av Berguv 2019 - 2020

BirdLife Sverige har beslutat att tillsammans med regionalföreningarna runt om i landet genomföra en riksinventering av berguv 2019 och 2020. 

 

Birdlife Sverige kommer att koordinera arbetet så att det kan genomföras så att vi får ut maximalt från de förvärvade observationerna.

Berguven har haft minskande populationer i stora delar av landet. Det verkar som det endast är i Götalands väst- och östkustområden den klarar sig bra. Därför har BirdLife Sverige beslutat att genomföra en inventering under två år för att kunna få en bild av situationen.

 

Dalarna ser man samma trend.  Det framgår av den årliga sammanställningen som Rapportkommittén gör. Antalet häckande berguvar i länet varierar från år till år. Som mest har det varit 9 stycken (1998) efter den period då Berguv Dalarna födde upp och satte ut uvar.  Senaste toppen var 2010 med 8 häckningar. Efter det så har trenden varit minskande och 2018 var det endast 4 stycken häckningar, varav en misslyckades. Om dessa siffror speglar verkligheten är det svårt att riktigt veta. Det är uppenbart att det finns ett mörkertal vilket den nu kommande inventeringen kan råda bot på. En felkälla kan vara att man inte vill rapportera in berguvsrevir med tanke på berguvens höga skyddsvärde. Av det skälet har man från Artdatabanken ändrat så att alla rapporter som läggs in på Artportalen mellan 1 februari till 31 juli döljs för allmänheten. Ett annat skäl till att det rapporteras få berguvar kan vara att länets omfattande skogsområden sällan besöks av ornitologer. Så det kanske finns mycket att upptäcka!

 

I senaste Vår Fågelvärld finns en artikel om berguvens situation och om inventeringen. Det finns också information om hur inventeringen ska genomföras på BirdLife Sveriges och DOFs hemsida. Där kan den som inventerar också ladda ner inventeringsblanketten som ska användas.

 

Om du vill vara med och inventera kan du anmäla ditt intresse till undertecknad. Genom att vi vet vilka som är intresserade kan vi i möjligaste mån styra inventerandet så att vi kan täcka länet. Tanken är också att kunna peka ut trakter som det finns starka skäl att inventera.

 

Läs mer om BirdLifes initiativ på BirdLife.se

 

Stig-Åke Svenson
070 – 561 12 01
stig-ake.svenson@telia.se

Dela gärna!
  • 32
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.