Artiklar & Nyheter

24 mar 2020

Vitryggig hackspett i våra marker?

I norra Sverige har en antydan på en ny invasion av vitryggig hackspett noterats. En uppmaning till alla att vara…

I norra Sverige har en antydan på en ny invasion av vitryggig hackspett noterats. En uppmaning till alla att vara lite extra uppmärksam den närmaste tiden i de finare lövområdena i landskapet. Tänk på att dokumentera eventuella observationer så noggrant som möjligt. Endast säkra synobservationer, helst med foto, rapporteras. Även eventuella misstänkta hackspår dokumenteras. Rapportera direkt i Artportalen där alla…

Läs mer

20 mar 2020

Gyllbergens skogsrike

Nu har rapporten ”Gyllbergens skogsrike - inventering av kontinuitetsskogar och förslag till Grön infrastruktur” kommit ut och hittas här! Rapporten…

Nu har rapporten ”Gyllbergens skogsrike - inventering av kontinuitetsskogar och förslag till Grön infrastruktur” kommit ut och hittas här! Rapporten är framtagen av personer inom följande föreningar:Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF.Entomologiska föreningen i Dalarna och VästmanlandMykologiska föreningen.Skogsriskan.Naturskyddsföreningen Borlänge.Naturskyddsföreningen Gagnef.Naturskyddsföreningen Västerbergsslagen.Arbetet har genomförts som ett LONA-projekt med Borlänge kommun som ansökande partner. Syftet med projektet var att visa på strukturer i ett…

Läs mer

20 mar 2020

Nya rutiner för standard- och nattrutter

Länsstyrelsen kommer framöver att administrera all form av ersättningar för inventeringar, i första hand reseersättning och i förekommande fall andra…

Länsstyrelsen kommer framöver att administrera all form av ersättningar för inventeringar, i första hand reseersättning och i förekommande fall andra ersättningar. Till exempel så kan ersättning betalas ut om du inventerar tre standardrutter i länet samma år. Ersättningen blir då 1000 kr/rutt. Länsstyrelsen har även arbetsmiljöansvar för inventeringarna. Detta innebär att du vid ensamarbete, som vid en standardruttinventering, ska anmäla till…

Läs mer

19 mar 2020

Fortsätt skåda fågel

På informationsträffen "Fortsätt skåda fågel" pratade vi om en första exkursion antingen den 28 eller 29 mars. Vi flyttar exkursionen…

På informationsträffen "Fortsätt skåda fågel" pratade vi om en första exkursion antingen den 28 eller 29 mars. Vi flyttar exkursionen till någon gång i april. Du som är anmäld kommer att få mail direkt, så håll koll på din inkorg och även här på hemsidan då vi kommer att informera löpande om hur vi ... fortsätter skåda fågel. Karin, Peter…

Läs mer

18 mar 2020

Se berguvarna i Stora Stöten i Falu Gruva

I många år har berguven valt att häcka på en klippavsats i Stora Stöten.Förra våren uteblev häckningen tyvärr, men i…

I många år har berguven valt att häcka på en klippavsats i Stora Stöten.Förra våren uteblev häckningen tyvärr, men i år finns det hopp om ungar i dagbrottet.Nu kan du åter följa berguvarna och göra det via Falu Gruvas hemsida.

Läs mer

16 mar 2020

DOFs årsmöte genomförd

20 medlemmar samlades den 15 mars på Coriandergården i Säter på DOFs årsmöte.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret…

20 medlemmar samlades den 15 mars på Coriandergården i Säter på DOFs årsmöte.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och två nya ledamöter (suppleanter) valdes in i styrelsen: Mikael Ohlson, Grängesberg och Simon Bäck, Dala-Järna. Avgående styrelseledamöter Christina Damberg och Ralf Lundmark lämnade styrelsen och tackades för sina insatser i styrelsen. Håkan Sandin vann för tredje året i rad…

Läs mer

11 mar 2020

Fortsätt skåda fågel

För några år sedan började DOF återigen med studiecirklar för nya skådare. Först med flera cirklar runt om i Dalarna…

För några år sedan började DOF återigen med studiecirklar för nya skådare. Först med flera cirklar runt om i Dalarna med temat ”Börja skåda fågel”. Dessa följdes sedan upp med cirkel ”Utveckla ditt skådande” – och nu uppmanar DOF till fortsatt fågelskådning med en kvällsträff och flera exkursioner under temat ”Fortsätt skåda fågel”. Tisdagen den 10 mars samlades drygt 20…

Läs mer