20 mars, 2020

Nya rutiner för standard- och nattrutter

Nya rutiner för rese/arvodesersättningar från 2020

Länsstyrelsen kommer framöver att administrera all form av ersättningar för inventeringar, i första hand reseersättning och i förekommande fall andra ersättningar. Till exempel så kan ersättning betalas ut om du inventerar tre standardrutter i länet samma år. Ersättningen blir då 1000 kr/rutt.

 

Länsstyrelsen har även arbetsmiljöansvar för inventeringarna. Detta innebär att du vid ensamarbete, som vid en standardruttinventering, ska anmäla till SOS-Alarm när och var du befinner dig då.

 

Följande blanketter kommer inom kort att läggas upp här så att du själv kan ladda hem, skriva ut och fylla i dem.

Behöver du blanketterna innan, kontakta mig, larserik.s.nilsson@gmail.com, så skickar jag önskat blankett via mail. Inga utbetalningar sker innan inventeringsresultaten rapporterats till Svensk fågeltaxering i Lund.

 

Läs mer om inventeringar här.

 

Inventeringsgruppen
Lars-Erik Nilsson

Dela gärna!

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.