20 mars, 2020

Gyllbergens skogsrike

Rapport om kontinuitetsskogar
och grön infrastruktur från Gyllbergens skogsrike i Dalarna.

Nu har rapporten ”Gyllbergens skogsrike – inventering av kontinuitetsskogar och förslag till Grön infrastruktur” kommit ut och hittas här! Rapporten är framtagen av personer inom följande föreningar:

  • Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF.
  • Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
  • Mykologiska föreningen.
  • Skogsriskan.
  • Naturskyddsföreningen Borlänge.
  • Naturskyddsföreningen Gagnef.
  • Naturskyddsföreningen Västerbergsslagen.

Arbetet har genomförts som ett LONA-projekt med Borlänge kommun som ansökande partner. Syftet med projektet var att visa på strukturer i ett större landskapsavsnitt som kan fungera som grön infrastruktur. Med hjälp av både fältinventeringar, flygbilder och befintlig kunskap har föreningarna pekat ut dels områden som de anser behöva skyddas och dels ge exempel på grön infrastruktur.

 

Förhoppningen är att berörda myndigheter och kommuner ska ta till sig denna kunskap och aktivt bidra till att vi får en ökad areal skyddad skogsmark och därmed bidra till att hejda förlusten av arter. Allt i linje med uppställda miljömål.

 

Förhoppningen är också att markägare och skogsbruksföretag tar till sig av den information som finns i rapporten och bidrar till dessa mål. Författarna har konstaterat att det finns en naturvårdsskuld i området på grund av tidigare skogsbruk med lägre krav på hänsyn. Den skulden bör repareras.

 

Rapporten kommer att finnas digitalt här på hemsidan inom kort. Det finns även möjlighet att ta del av gjorda avgränsningar för att lägga in dem i egna geografiska informationssystem.

 

Nätverket Gyllbergens skogsrike

Lars-Erik Nilsson, Borlänge
larserik.s.nilsson@gmail.com

Dela gärna!

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.