20 september, 2019

BirdLife Sverige överklagar

BirdLife Sverige överklagar kontroversiellt domslut om skogsbruk.

I slutet av augusti beslutade mark- och miljödomstolen i Östersund att tillåta avverkning av skog som bedöms vara värdefull för bevarande av lavskrika i Arbrå, Bollnäs kommun, Gävleborgs län.

BirdLife Sverige uppfattar att mark- och miljödomstolen bedömer att lavskrikan inte är en prioriterad art att skydda, eftersom den inte är upptagen på bilagor som prioriteras i fågeldirektivet och artskyddsförordningen samt inte heller på den svenska rödlistan. Vidare hävdar mark- och miljödomstolen att ”uppgifter som lämnats av privatpersoner knappast kan läggas till grund för ett beslut om att förbjuda en avverkning”.

 

BirdLife Sverige vänder sig kraftfullt emot detta påstående.

 

Läs mer på Birdlife.se birdlife.se/birdlife-sverige-overklagar-kontroversiellt-domslut-om-skogsbruk – och ledaren i nästa nummer av DOFs medlemstidning, Fåglar i Dalarna, som just har gått i tryck och snart finns i medlemmarnas brevlåda.

 

Dela gärna!

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.