Standard- och nattrutter

Standard- och nattrutter

Foto: Glenn Costello

Inventeringen är ett samarbetsprojekt mellan Lunds universitet, Länsstyrelsen Dalarna och DOF. Lund står för sammanställningar och resultat, Länsstyrelsen bidrar med medel till resor och DOF är behjälplig med inventerare.

 

Standardrutten görs en gång per år på en i förväg bestämd rutt på 8 km och nattrutten görs tre gånger per år, i mars, april och juni. Nattrutten bestämmer man själv. Inventeringarna ställer stora krav på att känna igen alla fåglar både till utseende och läte.

 

För mer information se: www.fageltaxering.lu.se

Sidansvarig och kontaktperson

Stig-Åke Svenson

070-561 12 01

stig-ake.svenson@telia.com