3 februari, 2020

Rapportera BERGUV

Berguvsinventering 2020

Riksinventering av berguv fortsätter i år. Förra årets resultat var mycket nedslående. Endast tre konstaterade häckningar. Ett resultat som i och för sig har förekommit under 2010-talet, men som rimligen borde varit högre eftersom inventeringsinsatsen varit stor. Förklaringen kan vara att det var ett synnerligt dåligt smågnagarår 2019. Det som oroar är att flera av de urbana uvarna inte häckat. Dessa par brukar inte reagera på dåliga smågnagarår.

 

Det är alltså viktigt att inventeringsinsatsen blir omfattande under 2020, så att vi kan göra de rätta bedömningarna om berguvarna ökar eller minskar.

  • Läs mer på BirdLifes Sveriges hemsida, där det finns bra instruktioner om hur man bäst inventerar berguv och hur man rapporterar resultatet. Kom ihåg att rapportera nollresultat också.
  • Läs tidigare inlägg om berguvsinventering på DOFs hemsida.
    OBS att informationen är från 2019 och att referensen till BirdLifes tidning Vår Fågelvärld alltså gäller förra året.

Undertecknad svarar gärna på frågor kring inventeringen.

Stig-Åke Svenson
stig-ake.svenson@telia.com
070-5611201

Dela gärna!

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.